Joukkoliikennematkustajien tyytyväisyys nousi ennätystasolle

Lähes 91 prosenttia matkustajista on tyytyväisiä HSL-alueen joukkoliikenteeseen. HSL sai viime kevään asiakastyytyväisyyskyselyssä kaikkien aikojen parhaan tuloksen.

HSL:n joukkoliikenne sai keväällä matkustajilta ennätyksellisen korkean yleisarvosanan 4,17 (asteikolla 1–5). Peräti 90,9 prosenttia matkustajista antoi joukkoliikenteelle arvosanan 4 tai 5. Tyytyväisten osuus on hieman kasvanut vuoden takaisesta, jo ennestään korkeasta lukemasta.  

Matkustajien tyytyväisyys pysyi samalla tasolla kevääseen 2014 verrattuna kaikissa liikennemuodoissa paitsi raitiovaunuliikenteessä, jossa tyytyväisten osuus kasvoi hieman. Metromatkustajat ovat edelleen tyytyväisimpiä joukkoliikenteen käyttäjiä.

”Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteeseen on säilynyt korkealla tasolla, mikä kertoo siitä että HSL:n, liikennöitsijöiden ja kuntien hyvä yhteistyö on tuottanut tulosta”, sanoo HSL:n operatiiviset tutkimukset -ryhmän päällikkö Antti Vuorela.

Häiriötiedotukseen toivotaan tarkkuutta

Keväällä 2015 yli 90 prosenttia matkustajista oli tyytyväisiä lähijunahenkilökunnan neuvontakykyyn, mutta vain alle puolet lähijunien matkustajista piti hyvänä tiedotusta häiriötilanteissa. Palautteen perusteella hankalaksi koettiin etenkin laiturilla ja junassa annettujen tietojen poikkeaminen toisistaan sekä viivästynyt tiedotus laituri- ja asemanäytöillä.

Matkustajista 61,6 prosenttia oli tyytyväisiä lähijunaliikenteen täsmällisyyteen keväällä 2015. Tyytyväisyys lähijunaliikenteen täsmällisyyteen laski lähelle 60 prosenttia jo syksyllä 2014, kun junien kääntöaikoja lyhennettiin Helsingissä. Junamatkustajien tyytyväisyys vaihtojen ja matkustamisen sujuvuuteen on kuitenkin pysynyt hyvällä tasolla.

Joukkoliikenne tarjoaa vastinetta rahalle

Vaikka joukkoliikennelippujen hintoja yleisesti kritisoidaan, peräti 93,7 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että joukkoliikenne antaa vastinetta rahalle. Matkustajista lähes 99 prosenttia myös suosittelisi joukkoliikenteen käyttöä muille.

”Myös kansainvälisen BEST-tutkimuksen mukaan HSL-alueen asukkaat pitävät joukkoliikenteen hinta- ja palvelutasoa hyvin toisiaan vastaavina ja joukkoliikennettä varteenotettavana ja suositeltavana liikennemuotona”, ryhmäpäällikkö Antti Vuorela kertoo.

Alueittain tarkasteltuna tyytyväisyys bussiliikenteeseen ei ole muuttunut merkittävästi keväästä 2014. Matkustajien antamat arvosanat eivät juuri ole parantuneet Kirkkonummella tai Sipoossa syksystä 2014, jolloin asiakastyytyväisyystutkimus aloitettiin näillä alueilla.

HSL mittaa matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin ympärivuotisella kyselytutkimuksella kaikissa joukkoliikennevälineissä. Tutkimusta tehdään arkisin maanantaista torstaihin klo 6 - 18 ja perjantaisin klo 6 - 16. Keväällä 2015 tutkimukseen osallistui yli 27 000 matkustajaa.