HSL selvitti Kutsuplus-liikenteen hyötyjä

HSL teetti ulkopuolisella konsulttiyritykseltä laskelman Kutsuplus-palvelun ympäristöhyödyistä. Niihin lasketaan muun muassa liikenneonnettomuuksien vähenemisestä ja teiden ja pysäköintipaikkojen vähentyneestä tarpeesta koituvat hyödyt sekä reuna-alueiden joukkoliikenteen tehostaminen, bussiliikenteestä saatavat säästöt ja vaikutukset ajankäyttöön.

Laskelmassa ei ole vielä huomioitu Liikkuminen palveluna –lisähyötyjä (Mobility as a Service, MaaS), jonka avulla voitaisiin esimerkiksi nostaa raideliikenteen käyttöastetta, kun syöttöliikennettä tehostettaisiin raideliikenteeseen tosiaikaisesti tahdistetulla Kutsuplus-liikenteellä.

Pääkaupunkiseudulla tehdään jo nyt toista miljoonaa henkilöautomatkaa päivässä. Jos Kutsuplus-palvelu saataisiin arviolta joillakin sadoilla autoilla itsekannattavaksi, palvelun laajentaminen tämän jälkeen olisi helppoa ja ympäristöhyödyt saadaan ilman kustannuksia. Esimerkkilaskelmassa vuosittaisiksi ympäristöhyödyiksi on arvioitu 715 miljoona euroa, kun osa matkoista korvattaisiin 8 000 Kutsuplus-autolla.

Tällä hetkellä Kutsuplus-liikenteessä on 15 autoa.

Ympäristöhyödyt laskelma