HSL:n hallituksen päätökset 27.10.2015

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403.HTM.

Lippujen hinnat 2016
Hallitus hyväksyi lippujen hinnat ja muut maksut esityksen mukaisesti. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Lisäksi hallitus kehottaa valmistelemaan omistajakuntien päätöksenteon ja omistajaohjauksen pohjaksi laskelman siitä, miten joukkoliikenneinvestointien aiheuttama infrakustannusten kasvu ei jatkossa vaikuttaisi lipunhintoihin yhtä voimakkaasti kuin nykyään. Laskelman tulee sisältää vaihtoehtoisia malleja kuntaosuuksien tasosta, subventioasteesta ja infrakustannussopimuksen mahdollisesta uudelleen muotoilusta HSL:n jäsenkuntien kesken. Laskelman tulee olla käytettävissä vuoden 2017 talousarvion valmistelussa. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-2.HTM.

HSL:n talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2016 - 2018
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle talousarvion 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2017 - 2018 hyväksymistä esityksen mukaisesti. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Kutsuplus-palvelu HSL:n järjestämänä päättyy vuoden 2015 lopussa. HSL etsii parhaillaan palvelulle jatkajaa ja tiedottaa selvityksestä tarkemmin marraskuun puolivälissä.  Hallitus esittää lisäksi yhtymäkokoukselle, että se päättää aloittaa  omistajakuntien väliset neuvottelut kuntaosuuksien tasosta, subventioasteesta  ja infrakustannusten mahdollisesta uudelleen jakamisesta siten, että lipunhintojen korotustarve taloussuunnitelmakaudella pienenee.  Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-3.HTM.

 HSL:n hallinto- ja taloussäännön tarkistaminen
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallintosäännön ja taloussäännön muutokset esityksen mukaisesti. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-4.HTM.

Pysäkki-informaation hoito Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella
Hallitus päätti järjestää pysäkki-informaation asennuksesta ja kunnossapidosta Espoossa, Kauniaisessa ja Kirkkonummella tarjouskilpailun siten, että tarjouskilpailu voidaan ratkaista hallituksen kokouksessa tammikuussa 2016. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-5.HTM.

HSL:n graafisen toimiston valinta
Hallitus päätti valita kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella Helsingin seudun liikenteen graafisen suunnittelun ja tuotannon toimistoksi  vuosiksi 2015-2018 Kokoro&Moi Oy:n. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-6.HTM.

HSL:n riskienhallintapolitiikka, sisäinen valvonta ja tarkastus
Hallitus hyväksyi HSL:n riskienhallintapolitiikan, vahvisti Sisäinen valvonta ja riskienhallinta –ohjeen sekä merkitsi tiedoksi sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportin vuodelta 2015 sekä tarkastussuunnitelman muutoksen. Linkki esityksiin: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-7.HTM , http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-8.HTM , http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-12.HTM ja http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-13.HTM.

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta
Hallitus antaa ELY-keskukselle lausunnon esityksen mukaisesti. HSL esittää, että joukkoliikenteen yhteistyön kehittämiseksi ja eri toimivaltaisten joukkoliikenneviranomaisten järjestämän liikenteen yhteensovittamiseksi seudulle perustetaan joukkoliikenteen johtoryhmä, jossa on edustettuna sekä HSL-alue että sen ulkopuoliset kunnat ja toimijat Helsingin seudulla. Johtoryhmän tehtävänä on käsitellä ajankohtaisia kysymyksiä sekä joukkoliikennealueen laajenemista. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-10.HTM.

 Y-junan korvaavat järjestelyt
Hallitus valtuutti toimitusjohtajan valmistelemaan mallia, jossa lähijunayhteys välillä Helsinki – Siuntio järjestetään HSL:n tilaamana liikenteenä Liikenne- ja viestintäministeriön valtuutuksella ja Siuntion kunnan osarahoituksella kokeiluna aikavälillä 28.3.2016 – 31.12.2017.

Metron kuormituksen keventämistoimet
Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-14.HTM.