Isot joukkoliikennehankkeet nostavat lippujen hintoja

HSL:n lippujen hinnat nousevat ensi vuoden alussa keskimäärin 4,9 prosenttia. Korotuksia tulee sekä kerta-, kausi- että arvolippuihin.

Kuntien sisäisen aikuisten kausilipun hinta nousee ensi vuoden alusta 2,90 euroa 49,50 eurosta 52,40 euroon (30 päivän lipun hinta). Vastaavan aikuisten seutukausilipun hinta nousee 3,80 euroa 98,60 eurosta 102,40 euroon. Kuntien sisäisten kausilippujen hintaa korotetaan enemmän kuin seutukausilippujen hintaa, jotta lippujen välinen hintaero pienenisi. HSL:n jäsenkunnat tukevat vahvasti etenkin kuntalaisille myytäviä kausilippuja. Ilman kuntien tukea liput olisivat keskimäärin kaksi kertaa kalliimpia.

Suhteellisesti eniten nousevat kertalippujen hinnat: keskimäärin 8,1 prosenttia. Kunnan sisäisen aikuisten kertalipun hinta nousee 20 senttiä 3,00 eurosta 3,20 euroon. Aikuisten kertaseutulipun hinta nousee 5,00 eurosta 5,50 euroon. Matkakortin arvolla maksettaessa kertamatka on edullisempi: kunnan sisäinen aikuisten arvolippu maksaa ensi vuonna 2,06 euroa ja aikuisen arvoseutulippu 4,04 euroa. HSL haluaa hinnoittelulla ohjata matkustajia matkakortin käyttöön: matkakortilla maksava kanta-asiakas saa parempia etuja kuin satunnainen joukkoliikenteen käyttäjä.

Suurin syy lippujen hinnankorotuksiin ovat seudun isojen joukkoliikennehankkeiden – tänä vuonna avatun Kehäradan, ensi elokuussa liikennöinnin aloittavan Länsimetron sekä metrovarikon laajennuksen ja kulunvalvontalaitteiston – aiheuttama infrakustannusten kasvu. Infrakustannukset nousevat tämän vuoden arvioidusta 68,6 miljoonasta ensi vuonna 99 miljoonaan euroon ja ovat vuonna 2017 130 miljoonaa euroa.

”Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015:n mukaan joukkoliikennettä kehitetään niin, että runkona on raideliikenne, joka on ympäristöystävällistä ja palvelee hyvin suuria matkustajamääriä. Raideliikenteen investoinneista johtuvat infrakustannukset katetaan osittain lipputuloilla. Tästä aiheutuu suuria paineita korottaa lippujen hintoja lähivuosina, jos joukkoliikenteen palvelutaso halutaan pitää koko seudulla nykyisellä hyvällä tasolla”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Kehäradan ja Länsimetron ensimmäisen vaiheen yhteenlaskettu kustannus on lähes kaksi miljardia euroa, josta kuntien osuus on Länsimetron ensimmäisen vaiheen osalta noin 860 miljoonaa euroa ja Kehäradan osalta 235 miljoonaa euroa.

HSL-alueella tehtävien joukkoliikenneinvestointien kustannuksista puolet maksaa se kunta, jonka alueelle investointi tehdään. Toinen puolikas tulee HSL:n maksettavaksi. HSL rahoittaa toimintansa pääosin lipputuloilla ja kuntien maksamilla kuntaosuuksilla. Jäsenkunnat ovat linjanneet, että kuntaosuudet saavat olla enintään 50 prosenttia menoista, joten lipputuloilla katetaan noin puolet menoista. Infrahakkeiden kustannusten nousun takia lippujen hintoja tai kuntien maksuosuuksia joudutaan nyt korottamaan huomattavasti enemmän kuin menneinä vuosina.

HSL esittää joukkoliikenteen tarkastusmaksun korottamista 80 eurosta 100 euroon vuonna 2016. Maksun suuruudesta päättää liikenne- ja viestintäministeriö. Maksu on ollut samansuuruinen vuodesta 2007.

Seutulippujen hinnat 2016

Helsingin sisäisten lippujen hinnat 2016

 

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2016

 

Vantaan sisaisten lippujen hinnat 2016

 

 

Lähiseutu 2 -seutulippujen hinnat 2016

 

Lähiseutu 3 -seutulippujen hinnat 2016

 

 

Keravan ja Sipoon sekä Kirkkonummen sisäisten lippujen hinnat 2016