Metron ruuhkat taittuvat 2020-luvulla parhaiten bussiliikennettä täydentämällä

HSL, Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) ja Länsimetro Oy ovat selvittäneet keinoja, joilla metron kapasiteetti turvataan myös 2020-luvulla. Nykyisten matkustajamääräennusteiden mukaan metro voi saavuttaa kuljetuskapasiteettinsa rajat ensi vuosikymmenen puoleenväliin mennessä, ellei sekä idässä että lännessä tehdä ruuhkia helpottavia toimenpiteitä.

Metro alkaa liikennöidä ensi elokuusta alkaen uusin vuorovälein, kun uusi osuus Ruoholahdesta Espoon Matinkylään avautuu liikenteelle. Metrolinjoja on kaksi, Matinkylä (myöhemmin Kivenlahti) – Vuosaari ja Tapiola–Mellunmäki, ja vuoroväli linjojen yhteisellä osuudella Tapiola–Itäkeskus on ruuhka-aikaan nykyisen neljän minuutin sijaan kaksi ja puoli minuuttia. Vuorovälin tihentäminen turvaa metroliikenteeseen riittävän kapasiteetin ja palvelutason.

Metron kuormituksen ylärajat saattavat ylittyä lännessä Tapiolan molemmin puolin jo vuonna 2022 ja idässä Kalasataman ympäristössä vuonna 2024. Vuorovälin tihentäminen kahdesta ja puolesta minuutista ei kuitenkaan ole mahdollista nykyisellä manuaaliajojärjestelmällä. Siksi HSL, HKL ja Länsimetro ovat selvittäneet muita keinoja, joilla metron kapasiteetti turvataan 2020-luvun lopulle asti.

Selvityksen mukaan todennäköisesti jo pelkkä bussitarjonnan lisääminen riittää metron huippukuormituksen pitämiseen HSL:n suunnitteluohjeen mukaisena 2020-luvun lopulle asti. HSL:n suunnitteluohjeessa määritellään enimmäistaso metron ja muiden liikennevälineiden kuormitukselle.

Lännessä metron kapasiteetti turvattaisiin lisäämällä metroa tukevaa ruuhka-ajan bussiliikennettä vilkkaimmille alueille Etelä-Espoon keskiosiin ja Lauttasaareen. Toisena vaihtoehtona tutkittiin muun muassa toisen metrolinjan pääteaseman siirtämistä Tapiolasta Finnooseen, mutta linjan jatkaminen olisi liikennöintikustannuksiltaan kallista ja edellyttäisi lisäksi uusien kääntöraiteiden rakentamisen Finnooseen.

Idässä kuormitusongelma todennäköisesti ratkeaisi, jos raitiotieyhteys Laajasaloon rakennetaan. Ilman raitiotien rakentamista paras vaihtoehto hillitä metron kuormittamista olisi bussiliikenteen lisääminen: kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi Herttoniemen liityntälinjojen jatkaminen Hakaniemeen ja runkolinja 500:n jatkaminen Herttoniemestä Itäkeskukseen.

Bussitarjonnan lisääminen maksaisi arvioiden mukaan enintään kolme miljoonaa euroa vuodessa.