HSL:n hallituksen päätökset 17.11.2015

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015404.HTM

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 28/2016 järjestäminen
Hallitus päätti tarjouskilpailun järjestämisestä vuodenvaihteessa 2015 – 2016, johon tulevat ne Espoon ja Helsingin sisäiset linjat, joiden nykyiset liikennöintisopimukset päättyvät alkusyksystä 2016. Kilpailutettavan liikenteen osuus on noin 2,5 prosenttia HSL:n tilaaman bussiliikenteen linjakilometreistä ja noin 2,4 prosenttia automäärästä. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015404-2.HTM

SM5-lähijunakaluston lisätilaus
Hallitus päätti pyytää Pääkaupunkiseudun Junakalustoyhtiö Oy:tä valmistelemaan kuuden SM5-junayksikön lisätilausta aiemmin tilattujen 34 junayksikön lisäksi. HSL vuokraa junat käyttöönsä. Junat tulevat liikenteeseen kesällä 2017. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015404-3.HTM

Rantaradan lähijunaliikenteen järjestelyt, junaliikenteen järjestäminen välille Helsinki-Siuntio sekä Luoman ja Mankin seisakkeiden lakkauttaminen
Hallitus hyväksyi asian esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti. HSL valmistelee Siuntioon korvaavaa Y-lähijunaliikennettä, jonka on määrä käynnistyä ensi maaliskuussa. Samassa yhteydessä valmistellaan Luoman ja Mankin seisakkeiden lakkauttamista ja korvaavaa bussiliikennettä mainituille alueille sekä S- ja U-junien yhdistämistä uudeksi U-junaksi. Lisäksi Helsingin ja Kirkkonummen välillä aloittaa uusi ruuhkatuntien X-lähijunalinja. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015404-4.HTM

Kutsuplus-kokeilun päätttäminen HSL:n järjestämänä toimintana sekä Kutsuplus-palvelun jatkamisen vaihtoehdot
Hallitus päätti hyväksyä Kutsuplus-kokeilun lakkauttamisesta HSL:n järjestämänä palveluna vuoden 2015 lopussa. Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti HSL jatkaa selvittämistä vuoden 2016 aikana mahdollisuuksista täysin markkinaehtoisen Kutsuplus-liikenteen järjestämiseksi jonkin toisen osapuolen järjestämänä. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015404-2.HTM

Ympäristöbonustarjouskilpailun Y6/2015 ratkaisu
Hallitus päätti maksaa ympäristöbonuksina 1,17 miljoonaa euroa tarjouskilpailuun osallistuneille liikennöitsijöille. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) järjesti HSL:n sopimusliikennöitsijöille 2.10.2015 tarjouskilpailun linja-autoliikenteen hiilidioksidi- ja lähipäästöjen vähentämisestä. Ehdotettuja toimenpiteinä olivat jäte- tai tähderaaka-aineesta valmistetun parafiinisen biodieselin käyttäminen dieselbusseissa sekä biokaasun käyttäminen kaasubusseissa. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015404-6.HTM

Tilannekatsaus työsuhdematkalipuista
Hallitus merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen. HSL-alueella työsuhdematkalippujen käyttäjämäärät ovat kasvaneet tasaisesti vuosittain. Verohallinnon ja HSL:n laskelmien mukaan matkalippuetua käyttää lähes 74 000 työntekijää, kun vuonna 2008 käyttäjiä oli noin 34 000. Työnantajista noin 1 500 yritystä on ottanut käyttöönsä työsuhdematkalipun. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esityksiin: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015404-9.HTM