Kutsuplus-kokeilu päättyy vuoden lopussa

Kutsuplus-kokeilu päättyy HSL:n järjestämänä palveluna vuoden 2015 lopussa. HSL ryhtyy kuitenkin selvittämään mahdollisuuksia täysin markkinaehtoisen Kutsuplus-tyyppisen liikennepalvelun järjestämiseksi. Tällaisessa ratkaisussa liikennöinti olisi yritysvetoista, eikä siis HSL:n järjestämää tai rahoittamaa. Mahdollinen uudistunut matkojen yhdistelyyn perustuva liikennekokeilu alkaisi vuoden 2017 alusta.

”Kutsuplus-bussien liikennöinti ja matkakukkaroiden käyttö jatkuvat vuoden loppuun normaalisti. HSL palauttaa yksityis- ja yritysasiakkaiden matkakukkaroihin jääneet rahat palvelun päättymisen jälkeen menettelyllä, jonka yksityiskohdista tiedotetaan asiakkaille erikseen myöhemmin. Asiakkaiden rahat ovat turvassa ja HSL toivoo asiakkaiden käyttävän palvelua vilkkaasti vuoden loppuun saakka”, toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

HSL:n hallitus käsitteli Kutsuplus-liikenteen tulevaisuutta HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. HSL:n jäsenkuntien antamien lausuntojen perusteella Kutsuplussan rahoitus HSL:n suojissa päättyy kuntien tiukentuneen taloustilanteen vuoksi. Jos Kutsuplussalle löytyy sopiva jatkaja, liiketoimintamallin tulee olla sellainen, että liikennöinti ei edellytä kuntien maksamaa tukea.

Tutkimusprojektista kokeiluun

Kutsuplus-kokeiluun johtanut joukkoliikenteen kehitysprojekti käynnistyi Aalto-yliopistossa 2007. Vuonna 2010 kehityshanke eteni kokeiluvaiheeseen, jossa täysin automatisoidulla kutsuliikennejärjestelmällä hoidettiin pääkaupunkiseudun korkeakoulukampusten välisiä yhteyksiä. Kaikille avoin liikenne avautui 3.4.2013.

Kutsuplus-liikenne on runsaassa kolmessa vuodessa saavuttanut suosiota palvelua kokeilleiden keskuudessa. Liikenteessä olleet 15 bussia ovat kuljettaneet yritysasiakkaita asiakastapaamisiin, lapsia harrastuksiin ja tarjonneet monelle suoran yhteyden taksin tapaan perille asti. Tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä matkoja on tehtyjä 81 000, mikä on 59 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Erityinen selvitysmies on tarkastellut vaihtoehtoja Kutsuplus-liikenteen jatkamiseksi. Kutsuplus-liikenteen siirtämiselle yksityisen toimijan vastattavaksi suoraan ensi vuoden alusta ei ole teknisiä eikä taloudellisia edellytyksiä. Kutsuplus-tyyppisen liikennemuodon kehittäminen on kuitenkin tärkeää, sillä maailmalla vastaavan liikennepalvelun uskotaan olevan yksi avain ruuhkautumisen hillitsemisessä. Suomessa kehitetty Kutsuplus-ohjelmisto on yksi maailman pisimmälle viedyistä matkojenyhdistelyohjelmistoista.