Päällikkönimityksiä HSL:n joukkoliikennesuunnittelussa

HSL:n Joukkoliikennesuunnitteluosastolle on valittu kaksi uutta ryhmäpäällikköä 1.1.2016 alkaen.

Uuden Joukkoliikennejärjestelmät-ryhmän ryhmäpäällikkönä aloittaa DI Johanna Wallin. Hän on tullut HSL:n palvelukseen vuonna 2014 ja työskentelee tällä hetkellä joukkoliikennesuunnittelijana Liikennepalvelut-osastolla. Joukkoliikennejärjestelmät-ryhmä vastaa joukkoliikenteen järjestelmäsuunnittelusta, raideliikenteestä, hankearvioinneista ja suunnittelumenetelmistä. Hakijoita tähän tehtävään oli 12.

Linjasto- ja aikataulusuunnitteluryhmän päällikkönä aloittaa ins. (AMK) Jonne Virtanen. Hän on tullut HSL:n palvelukseen vuonna 2010 ja työskentelee tällä hetkellä joukkoliikennesuunnittelijana Joukkoliikennesuunnitteluosastolla. Linjasto- ja aikataulusuunnitteluryhmä vastaa alueellisten linjastosuunnitelmien laadinnasta sekä bussien reitti ja aikataulusuunnittelusta. Hakijoita tähän tehtävään oli 13.