HSL:n hallituksen päätökset 19.1.2016

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016430.HTM.<?xml:namespace prefix = o />

HSL:n tuloskortti 2016 Hallitus hyväksyi HSL:n tuloskortin vuodelle 2016. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016430-2.HTM.

Liikennöintisuunnitelma 2016 Hallitus hyväksyi vuoden 2016 liikennöintisuunnitelman. Keskeisimpiä uudistuksia ovat muutokset Siuntion ja Kirkkonummen junissa, Länsimetron käynnistyminen ja Espoon linjastomuutokset, uusi ratikkalinja 5 sekä Vantaan bussiliikenteen lisäykset. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016430-3.HTM.

HSL:n ja VR:n sopimukset junaliikenteen tarkastustoiminnasta Hallitus hyväksyi HSL:n ja VR:n väliset sopimukset lähi- ja kaukojunaliikenteen lipuntarkastustoiminnasta. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015405-4.HTM ja http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016430-5.HTM.

Linjojen 14, 17, 18 ja 18N sopimuskauden jatko Hallitus päätti jatkaa seuraavien linjojen sopimuskautta kahdella vuodella niin, että sopimuskausi päättyy 31.12.2018: 14, 17, 18 ja 18N. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016430-6.HTM.

MAL-prosessin jälkiarviointi

Hallitus merkitsi tiedoksi jälkiarvioinnin Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015 yhteisvalmistelun onnistumisesta.  Tärkeänä kehittämistarpeena nousi esiin se, että jatkossa yhteisprosessin tulee olla entistä tiiviimpi. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016430-8.HTM.

Lausunnot Finnoon osayleiskaavaehdotuksesta, Pisararadan ratasuunnitelmasta ja Tarastin selvitystyöstä Hallitus merkitsi tiedoksi lausunnot. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016430-9.HTM.