HSL:n hallituksen päätökset 9.2.2016

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016431.HTM

Bussiliikenteen tarjouskilpailu
Hallitus päätti valita tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella seuraavat liikennöitsijät oheisiin kohteisiin: kohde 216/V-S Bussipalvelut Oy, kohde 217/Nurmijärven Linja Oy ja kohde 218/Nobina Finland Oy. Asiasta tiedotetaan erikseen. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016431-2.HTM

Tietotekniikan käyttöpalveluiden kilpailutus
HSL kilpailutti tietotekniikan käyttöpalvelut ja niihin liittyvät tukipalvelut. Hallitus valitsi tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella tietotekniikan käyttöpalveluiden toimittajaksi Fujitsu Finland Oy:n. Linkki esitykseen:  http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016431-3.HTM.

Lausunto itsehallintoaluejaosta
HSL antoi esityksen mukaisen lausunnon aluehallintouudistusta koskevaan lausuntopyyntöön. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016431-6.HTM.

Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta
Hallitus antoi asiasta esityksen mukaisen lausunnon. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016431-7.HTM.

Lausunto Helsingin uudesta yleiskaavaehdotuksesta
Hallitus antoi asiasta esityksen mukaisen lausunnon. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016431-8.HTM.

HSL:n asiakastyytyväisyystulokset 2015
Hallitus merkitsi tiedoksi asiakastyytyväisyystulokset. Tuloksista tiedotetaan erikseen. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016431-9.HTM.