HSL:n Solmu-seminaari 5.2. : Joukkoliikenteen solmupisteet muuttavat muotoaan - HSL haluaa tehdä niistä entistä parempia.

Seuraavan kymmenen vuoden kuluessa yhä useampi joukkoliikennematka on vaihdollinen. Joukkoliikenteen rungon luovat tiheävuorovälinen raideliikenne ja runkobussit. Vaihtopaikkoina ovat solmupisteet, joissa kohtaavat paitsi joukkoliikenteen matkustajat, myös julkiset ja kaupalliset toimijat. HSL on käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on parantaa vaihtamisen kokemusta.

Solmu-projektin nimellä kulkevassa työssä HSL on selvittänyt vaihtamista useasta näkökulmasta. Asiakkaille tärkeintä joukkoliikenteessä on, että joukkoliikenne toimii ja matka etenee. Vaihtopaikan muut ominaisuudet, kuten palvelut tai ostosmahdollisuudet alkavat merkitä enemmän vasta kun itse vaihto sujuu mutkattomasti.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen valossa tyytyväisyys vaihtojen sujuvuuteen on kohentunut viimeisten viiden vuoden aikana. Parhaiten vaihdot sujuvat Helsingissä. Tottuneimpia vaihtajia ovat säännöllisesti matkustavat työmatkaajat. Satunnaisesti matkustavien arvostuksissa painottuvat opastus, sateensuoja, reaaliaikainen informaatio ja painetut aikataulut hieman käyttäjäryhmästä riippuen. Myös odotukset HSL:n mobiilipalveluja kohtaan lippujen ostamisessa ja opastuksessa ovat nousussa.

Selvitys joukkoliikenteen vaihtovastuksesta

”Vuoden 2025 paikkeilla kaikki merkittävät solmupisteet ovat raideliikenteen asemia tai terminaaleja, Bussista toiseen vaihtaminen on vähäisempää. Vielä 2014 kymmenen yleisimmän vaihtopaikan joukkoon ylsi vaihtaminen bussiin Kampissa ja Pasilassa.”, HSL:n joukkoliikennesuunnitteluosaston johtaja Tero Anttila sanoo.

Asiakaskokemus avaa vaihtamisen solmuja

”Kehittämisen ja asiakasvuoropuhelun keskiöstä tulee aina löytyä perustelu miten jokin toimenpide parantaa liikkumisen kokemusta”, sanoo palvelumuotoilupäällikkö Jarno Ekström HSL:stä. HSL onkin selvittänyt asiakkaiden odotuksia, kokemuksia ja arvostuksia. Vaihtaminen on asiakasnäkökulmasta kompleksinen kokemus, jota ei voi palauttaa puhtaasti matemaattisiin suureisiin, kuten vaihtoon kuluva aika tai kävelymatkan pituus. Tärkeintä on vaihdon varmuus. Epävarmuustekijät houkuttavat suorien, mutta hitaampien reittien varrelle – tai eivät houkuta lainkaan.

HSL:n asiakasarvokartta

Eri toimijoiden välistä yhteistyötä tiivistettävä

”Joukkoliikenteen solmukohdissa kohtaavat monet toimijat, niin viranomaiset kuin kaupalliset toimijat. Solmu-projektissa yhteistyön tiivistämiseksi on tehty esityötä muun muassa kuntien, Liikenneviraston ja operaattorien kanssa. Jatkossa on tarkoitus tiivistää yhteydenpitoa myös kaupallisiin toimijoihin”, Solmun projektipäällikkö Riikka Aaltonen HSL:stä sanoo.

HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen uskoo, että solmupisteiden merkitys kauppapaikkoina kasvaa entisestään. ”Pääkaupunkiseudun väestö kasvaa edelleen, minkä vuoksi myös julkisen liikenteen merkitys korostuu tulevaisuudessa. Solmupisteet ovat luonnollisia uusia kauppapaikkoja, siispä myös kaupan investoinnit painottuvat yhä selvemmin solmupisteiden yhteyteen”, Karjalainen visioi.