Joukkoliikennekaluston laatu paranee yhä

Bussiliikenteen kaluston laatu on jälleen parantunut syksyllä 2015. Tutkituista busseista hieman yli puolesta, raitiovaunuista 77 prosentista ja metrovaunuista 72 prosentista ei löytynyt yhtään laatupoikkeamaa syksyn tarkastelujaksolla. Tyypillisesti laatupoikkeama koskee ikkunoiden, istuimien ja seinien siisteyttä ja kuntoa.

Kaluston laatu on parantunut, koska liikennöitsijät ovat tehneet korjaustoimenpiteitä ja kalusto on uudempaa. ”Mitä uudempi bussi, sitä vähemmän laatupoikkeamia löytyy. Toisaalta keskimäärin vanhimmalla kalustolla ajava liikennöitsijä (Bus Travel Åbergin Linja Oy) menestyi tutkimuksessa paremmin kuin moni uudemmalla kalustolla liikennöivä”, sanoo HSL:n Operatiiviset tutkimukset -ryhmän päällikkö Antti Vuorela.

Laadunvalvonnan tarkoituksena on parantaa asiakkaan kokemaa laatua, johon vaikuttavat kaluston yleinen kunto, siisteys ja matkustajainformaatio.  Asiakkaille ja asukkaille suunnatut kyselytutkimukset osoittavat, että samalla kun laadunvalvontaa on tehostettu, myös asukkaiden ja asiakkaiden tyytyväisyys joukkoliikennekaluston siisteyteen on parantunut.

Kaluston laatututkimuksessa tarkastettiin syksyn tutkimuskauden aikana yhteensä yli 3 800 bussia ja vaunua. HSL tekee laatututkimusta vuosittain tammikuusta toukokuuhun ja syyskuusta marraskuuhun ja hyödyntää tutkimuksen tuloksia liikennöitsijöille maksettavien laatubonusten määrittelyssä. Vuoden 2016 alusta kaluston laadun tutkiminen laajeni myös lähijunaliikenteeseen.