HSL:n hallituksen päätökset 1.3.2016

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016432.HTM<?xml:namespace prefix = o />

Lähijunaliikenteen siirtymäkauden sopimus VR:n kanssa
Hallitus päätti jatkaa lähijunaliikenteen tarjouskilpailun valmistelua siten, että kilpailutettu liikenne voi alkaa kesäkuussa 2021. Sen lisäksi hallitus valtuutti toimitusjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan lähijunaliikenteen operointia ja Sm5-junien kunnossapitoa ajalla 1.4.2016 - 25.6.2021 koskevan sopimuksen VR-Yhtymä Oy:n kanssa sekä Sm5-junakaluston vuokraamista koskevan muutossopimuksen Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n kanssa. Asiasta tiedotetaan erikseen. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016432-2.HTM.

Pysäkki-informaation hoito Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella
Hallitus valitsi vertailun perusteella Mediaterra Oy:n pysäkki-infon hoitajaksi Espoossa, Kauniaisessa ja Kirkkonummella vuosiksi 2016-2021. Sopimus sisältää option pysäkki-informaation hoidosta vuosille 2022 - 2023. Linkki esitykseen:  http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016432-3.HTM..

Joukkoliikenteen pienkohteet 2017
Hallitus esittää kunnille, että ne varaavat joukkoliikenteen pienkohteiden rakentamiseen määrärahat esityksen mukaisesti. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016432-4.HTM

 Liikennöintisopimuksen siirto Transdev Espoolta Tammelundin Liikenne Oy:lle
Hallitus hyväksyi bussiliikenteen kohteen 214 liikennöintisopimusten siirron Tammelundin Liikenne Oy:lle Transdev Espoo Oy:n merkittävän rakenneuudistusjärjestelyn johdosta. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016432-5.HTM .

Eron myöntäminen varajäsenelle
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää Jouni Vauhkoselle eron hallituksen varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi ja valitsee hallituksen toimikauden ajaksi Hanna Valtaselle varajäsenen. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016432-6.HTM .

Matkalippujen tarkastustoiminta 2015 ja 2016
Hallitus merkitsi tiedoksi toimintakertomuksen matkalippujen tarkastuksesta vuonna 2015 sekä tavoitteet vuodelle 2016. Asiasta tiedotetaan erikseen. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016432-9.HTM.

Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2016
Hallitus merkitsi tiedoksi sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016432-10.HTM.

Joukkoliikenteen kaluston laatututkimus 2015
Hallitus merkitsi tiedoksi kaluston laatututkimuksen syksyltä 2015. Tuloksista on tiedotettu erikseen. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016432-10.HTM.

Lausunnot Etelä-Siuntion ja Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksesta sekä Hämeentien liikennesuunnitelmasta
Hallitus merkitsi lausunnot tiedoksi. Linkki esityksiin: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016432-12.HTM