HSL:n tilinpäätös 2015: Polttoainekustannusten lasku tuotti ylijäämäisen tuloksen

Vuonna 2015 joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi jonkin verran ennakoitua enemmän ja joukkoliikenteen asiakastyytyväisyys nousi kaikkien aikojen ennätykseen.

Helsingin seudun liikenteen kokonaismatkustajamäärät vuonna 2015 kasvoivat edellisvuodesta 1,5 prosenttia 358,6 miljoonaan matkaan. HSL:n ennuste vuoden 2015 matkustajamäärän kasvuksi oli yksi prosenttia. Tuntuvinta kasvu oli junaliikenteessä (+8,9 %) Kehäradan käyttöönoton myötä. Raitioliikenteen matkustajamäärät puolestaan laskivat hieman (-0,5 %) mm. kävelyn ja pyöräilyn kasvun sekä kiskotöiden aiheuttamien muutosten vuoksi. Metroliikenteessä edellisvuoden notkahdus taittui ja matkustajamäärät kasvoivat 1,2 prosenttia. Bussiliikenteessä ei tapahtunut merkittäviä matkustajamäärämuutoksia.

”HSL on hyötynyt raakaöljyn hinnan laskusta. Sen sijaan Kehäradasta ja Länsimetrosta aiheutuva infrakustannusten nousu lisää painetta lippujen hintojen korotuksille. Mittavat panostukset joukkoliikenneinfran kehittämiseen ovat välttämättömiä, koska Helsingin seudun väestönkasvu jatkuu yli yhden prosentin vuosivauhdilla”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

”Kehäradan menestys ensimmäisen puolen vuoden ajalta on myönteinen signaali. Matkojen keskittäminen raideliikenteeseen lisää joukkoliikenteen kysyntää. Raitioliikenteen matkustajamäärän pieneneminen kertoo kävelyn ja pyöräilyn suosion lisääntymisestä kantakaupungissa, mikä on HSL:n näkökulmasta suotuisaa kehitystä kestäviä kulkutapoja”, Rihtniemi sanoo.

Tälle vuodelle ja lähivuosiksi HSL ennustaa joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvuksi yhtä prosenttia. Lähivuosien ennusteet täsmentyvät talous- ja toimintasuunnitelmassa, jonka hallitus hyväksyy vuosille 2017-2019 ensi syksynä.

HSL:n ennätyslukemissa oleva asiakastyytyväisyys nousi edelleen. Asiakkaista 89 prosenttia kertoi olevansa tyytyväisiä Helsingin seudun joukkoliikenteen palveluihin (2013: 87,5 %, 2014: 88 % tyytyväisiä). HSL selvittää asiakastyytyväisyyttä tutkimuksella, johon osallistuu noin 50 000 matkustajaa eri liikennevälineistä. HSL:n asiakastyytyväisyys on kansainvälisestikin vertailtuna erittäin korkealla tasolla.

Matkustajamäärässä edellisvuotta parempi kehitys

HSL teki vuonna 2015 vahvan tuloksen. Tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen oli 21,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 9,9 miljoonan euron alijäämään. HSL:n lipputulot kasvoivat edellisvuodesta 2,9 prosenttia 307,0 miljoonaan euroon. Talousarvion lipunmyyntiennuste perustui yhden prosentin matkustajamäärän nousuun, kun toteutunut matkustamäärien kasvu oli 1,5 prosenttia. Lippujen hintoja nostettiin vuoden 2015 alussa keskimäärin 3,8 prosenttia.

HSL:n kaikki toimintatulot kasvoivat vuonna 2015 1,3 prosenttia 622,9 miljoonaan euroon. Toimintatuloista 49,3 prosenttia oli lipputuloja ja 48,0 prosenttia kuntaosuuksia. Muut toimintatulot, yhteensä 16,9 miljoonaa euroa, koostuivat pääosin valtion tuista, tarkastusmaksutuloista ja liikennöitsijöiltä laskutettavista matkakorttilaitteista ja taukotilojen vuokrista.

HSL:n toimintamenot vuonna 2015 olivat 593,2 miljoonaa euroa, jotka jäivät 3,5 prosenttia alle talousarvion. Menoista suurin yksittäinen erä on joukkoliikenteen hankintakustannukset, jotka muodostivat 470,6 miljoonaa euroa eli 79,3 prosenttia HSL:n toimintamenoista. Kustannussäästöt syntyivät erityisesti poltto- ja voiteluaineiden hintatason laskusta.


MATKUSTAJAMÄÄRIEN MUUTOS 2008 - 2015

milj. nousua)                     Kasvu
2008              317,8                               3,6 %
2009              319,5                               0,6 %
2010              327,0                               2,3 %
2011              335,9                               2,8 %
2012              344,9                               2,7 %
2013              351,4                               1,9 %
2014              353,3                               0,6 %
2015              358,6                                1,5 %