Metro laajenee länteen elokuussa – merkittäviä muutoksia joukkoliikenteeseen

Eteläisessä Espoossa ja Lauttasaaressa liikkuvien matkat muuttuvat ratkaisevasti 15.8. alkaen. Metro laajenee silloin nykyiseltä pääteasemaltaan Ruoholahdesta länteen, aina Espoon Matinkylään asti. Metro muuttaa myös Espoon ja Helsingin bussiliikennettä ja koko kaupunkirakennetta.

”Liikennejärjestelmän muutos on suuruusluokaltaan ainutlaatuinen. Samalla HSL-alueen tiheän raideliikenteen verkosto kasvaa, ja matkustaminen onnistuu yhä useammin aikatauluun katsomatta”, kertoo Helsingin seudun liikenteen toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Metroa liikennöidään kahdella linjalla: Matinkylä–Vuosaari ja Tapiola–Mellunmäki. Molempien linjojen vuoroväli ruuhka-aikaan on viisi minuuttia, joten Tapiolan ja Itäkeskuksen välisellä osuudella metrojunat kulkevat kahden ja puolen minuutin välein.

Muutos näkyy myös metron nykyisellä osuudella. Vaikka junat lyhenevät, metro kuljettaa ruuhkatunnin aikana aiempaa enemmän ihmisiä tiheämmän vuorovälin vuoksi.

”Metron matkustajatyytyväisyys on säännönmukaisesti ollut seudun joukkoliikenteen kärkeä. HKL:lle on kunnia-asia korkean laadun varmistaminen myös länsimetron myötä metroliikenteen laajentuessa ja vuorovälin tihentyessä”, sanoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Espoon eteläosissa suurin muutos metroliikenteen alkaessa 15.8. on Länsiväylää pitkin Kamppiin kulkevien bussilinjojen lakkaaminen. Espoon eteläosissa kaikki Helsingin ja Espoon väliä matkustavat vaihtavat metrosta bussiin ja päinvastoin säänsuojaisissa terminaaleissa, joihin tulee palveluita. Myös Lauttasaaren bussiliikenne muuttuu liityntäpainotteiseksi, ja kaikki saarella kulkevat bussit kulkevat metroaseman kautta.

Ensi elokuu tuo muutoksia myös kaupunkirakenteeseen. Espoon tavoitteena on saada yli 70 000 uutta asukasta ja kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja länsimetron kasvukäytävälle. Suuret rakennushankkeet länsimetron varrella ovat jo käynnissä. Alueen voimakas kasvu luo pohjan älykkäiden ja ekologisten ratkaisujen käyttöönottamiselle.

”Metroliikenteen käynnistyminen kytkee entistä vahvemmin yhteen asumisen, työssäkäynnin, palvelut ja liikenteen. Jokaiselle keskukselle ja sen metroasemalle syntyy omia vetovoimatekijöitä, jotka vahvistuvat asukkaiden, palvelujen käyttäjien ja työyhteisöjen toiminnan kautta. Metron kasvukäytävä mahdollistaa toimivan ja turvallisen palvelu- ja kaupunkirakenteen”, sanoo Espoon kaupungin kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala.

 Länsimetrofaktoja:

  • Metroliikenne laajenee 14 kilometrillä Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään 15.8.2016. Uusi osuus kulkee kokonaan maan alla, ja sen varrella on kahdeksan uutta asemaa.
  • Metron uusi kokonaispituus on 35 kilometriä ja asemia on yhteensä 25.
  • Metroa liikennöidään kahdella linjalla: Matinkylä–Vuosaari ja Tapiola–Mellunmäki. Ruuhka-ajan vuoroväli linjojen yhteisellä osuudella Tapiola–Itäkeskus on 2,5 minuuttia.
  • Liikenteeseen tulee nykyisen kaluston lisäksi uusia M300-metrojunia.
  • Etelä-Espoon bussilinjasto muuttuu, ja valtaosa busseista kulkee Matinkylän tai Tapiolan metroasemille. Suorat Länsiväylää pitkin Kamppiin kulkevat linjat lakkaavat. Myös Lauttasaaren bussilinjasto muuttuu liityntäpainotteiseksi.
  • Matinkylän metrokeskuksen bussiterminaali, liityntäpysäköinti sekä Iso Omenan laajennus ja sen yhteyteen tuleva kaupungin palvelutori otetaan käyttöön elokuussa 2016.
  • Tapiolan keskusta uudistuu täysin vuoteen 2018 mennessä, jolloin uusi liityntäbussiterminaali valmistuu
  • Niittykummussa metroasema avataan metroliikenteen käynnistymisen yhteydessä elokuussa 2016 ja liikekeskus valmistuu 2017
  • Metro laajenee Matinkylästä edelleen Kivenlahteen seuraavan vuosikymmenen alussa.