Stop vihapuhe, rakennetaan yhdessä matkarauhaa

Joukkoliikenne kuuluu kaikille. Kanssamatkustajien häirintä ei kuulu Helsingin seudun joukkoliikenteeseen. HSL kutsuu kaikkia joukkoliikenteessä liikkuvia ja liikennöitsijöitä kampanjoimaan #Matkarauhaa liikennevälineisiin.

matkarauhaa

Kerro twitterissä tai instagramissa Miten sinä lisäät #Matkarauhaa.

Vuonna 2012 HSL kampanjoi yhdessä liikennöitsijöiden kanssa matkarauhan puolesta. Tuhannet Helsingin seudun asukkaat lähettivät oman viestinsä. He toivoivat kanssamatkustajilta ystävällistä, avuliasta ja muita kunnioittavaa asennetta. Toiveet ja teot ovat edelleen ajankohtaisia.

Oikeusministeriön tutkimuksen mukaan, vihapuhe ja häirintä vaikuttavat niiden kohteeksi joutuneiden henkilöiden turvallisuuden tunteeseen. Kolmannes vastaajista kertoi välttävänsä liikkumista tietyissä paikoissa läheistensä kanssa. Osa vastaajista kertoi välttelevänsä esimerkiksi julkisia kulkuneuvoja, mikä rajoittaa ja hankaloittaa elämää.

Turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat oleellinen osa toimivaa joukkoliikennettä. Kun me joukkoliikenteen käyttäjät kunnioitamme kanssamatkustajiamme ja työntekijöitä ja autamme toisiamme erilaisissa tilanteissa, sillä on vahva vaikutus tunnelmaan liikennevälineissä. Kehittyvä metropolikulttuurimme tarvitsee suvaitsevaisuutta ja avunantoa eikä välinpitämättömyyttä.

Vaikka joukkoliikenteen toimijat tekevät työtä turvallisuuden eteen, se ei yksin riitä. Tärkein yhteistyökumppanimme turvallisuustyössä ovat liikkeellä olevat matkustajat.

Stop #vihapuhe, rakennetaan yhdessä #matkarauhaa
toivoo HSL

Lisätietoja:
Oikeusministeriön selvitys vihapuheesta:


Matkarauhan julistus
Kaikilla ihmisillä on tasavertaiset oikeudet liikkumiseen, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.
 
Ketään ei saa kohdella epäinhimillisesti tai alentavasti. Näiden oikeuksien toteutuminen ei saa riippua ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvasta erosta.
 
Jokaisella on oikeus matkarauhaan, mahdollisuuteen matkustaa ja työskennellä lähijunassa, bussissa, raitiovaunussa, metrossa tai Suomenlinnan lautalla ilman pelkoa joutumisesta fyysisen tai sanallisen häirinnän kohteeksi. Matkalippunsa lunastaneella on oikeus olettaa, että tätä periaatetta noudatetaan kaikissa liikennevälineissä, kaikkina aikoina, ilman poikkeuksia.