Länsimetro tutuksi: Espoon koululaiset opiskelevat jo uutta koulumatkaa

HSL ja Liikenneturva ovat toteuttaneet keväällä 2016 metrokiertueen, joka on vieraillut länsimetron reitin läheisyydessä olevissa kouluissa. Nelisensataa esikoululaista ja kuudesluokkalaista tavoittanut kiertue on kertonut metron tuomista muutoksista koulumatkoihin sekä opastanut uuden matkakortinlukijan käyttöön ja turvalliseen tien ylitykseen.

Länsimetro aloittaa liikenteen 15.8.2016. Samalla muuttuvat Etelä-Espoon bussilinjojen reitit, jotka jatkossa kuljettavat lähimmille metroasemille ja tarjoavat yhteydet Espoon kaupunkikeskusten välillä. Bussilinjojen lisäksi samaan aikaan uudistetaan myös linjanumerot koko Espoossa ja Kauniaisissa. Molemmat muutokset ajoitettiin yhteen, koska pysäkkien kyltitys joudutaan joka tapauksessa uusimaan.


”Metrokiertueella on kerrottu yleisellä tasolla metron tuomista muutoksista koulumatkoihin, kuten bussilinjojen ja linjanumeroiden muutoksista, metron liukuportaissa liikkumisesta ja lipun ostamisesta uudella matkakortinlukijalla. Kotitehtävänä oppilaat ovat saaneet selvittää oman tulevan koulureittinsä ja uuden linjanumeronsa HSL:n nettisivujen tarjoaman tiedon avulla”, kertoo HSL:n matkakummi Mirella Mellonmaa.


”Sekä oppilaat että opettajat ovat olleet tyytyväisiä kiertueeseen. Matkakortinlukijan käyttöä on opeteltu innokkaasti. Näyttää myös siltä, että lapset oppivat uuden lukijan käytön ja uudet reitit aikuisia nopeammin”, Mellonmaa toteaa.


Suojateiden turvallisuudessa edelleen parannettavaa


Esikoululaiset ovat itsenäisen liikkumisen kynnyksellä ja valtaosa koululaisista liikkuu jo itsenäisesti koulumatkat. Uusien liikennejärjestelyjen myötä on koulureitin läpikäyminen ja koulumatkan harjoittelu kuitenkin erityisen tärkeää.


”Suojateillä loukkaantuneista jalankulkijoista joka kymmenes on lapsi. Kiertueen ja kouluvierailujen avulla lapset ja aikuiset saadaan miettimään turvallista tien ylitystä. Toki on huomattava, että aikuisten vastuulla on lasten koulumatkojen turvallisuus. Autoilijoiden liikennekäyttäytyminen, etenkin nopeusrajoitusten ja suojatiesääntöjen noudattaminen, tekevät kouluteistä turvallisempia”, Liikenneturvan koulutuspäällikkö Satu Tuomikoski kertoo.


Moni koululainen kulkee koulumatkansa pyörällä. Alemmilla luokilla lapset käyttävät pyöräilykypärää keskimäärin hyvin, mutta yläkouluun mentäessä ei kypärää näy kesän jälkeen enää päässä. Kiertueella on pyritty tukemaan kouluissa tehtävää liikennekasvatusta, vaikuttamaan nuorten asenteisiin ja vahvistamaan tietämystä myös kypärän käytön hyödyistä.


”Koulun toimintakulttuuri on yksi asia, mutta nuoretkin voivat itse vaikuttaa. Kenenkään pää ei kovene iän myötä eli murrosikäisen pää ei kestä yhtään paremmin kolhuja kuin nuoremman pää. Turvallinen liikkuminen, sääntöjen noudattaminen ja toisten huomioonottaminen ovat tärkeitä asioita liikenteessä, mutta yllättävien tilanteiden varalta on hyvä suojata myös oma pää”, Tuomikoski toteaa.