Suomen ensimmäiset pikaratikat aloittavat uuden aikakauden kaupunkien joukkoliikenteessä

Helsingin seudulle suunniteltu Raide-Jokeri ja Tampereen pikaraitiotie saivat tiistaina valtion tuen kehysriihessä. Järkevät joukkoliikenneinvestoinnit tiivistävät myös kaupunkirakennetta ja parantavat joukkoliikenteen palvelutasoa.

”Nyt tehdyt kehyspäätökset Helsingin seudun ja Tampereen pikaraitioteistä edesauttavat osaltaan valtion ja kuntien välisen MAL-sopimuksen syntymistä”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo. MAL-sopimus solmitaan valtion ja kuntien tai kaupunkiseutujen välillä, ja se koskee maankäyttöä, asumista ja liikennettä.

Raide-Jokeri ja Tampereen raitiotie ovat toteutuessaan Suomen ensimmäiset pikaraitiotiet. Raide-Jokeri korvaa Helsingin seudun eniten käytetyn bussilinjan 550. HSL:n johdolla laaditussa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ 2015) Raide-Jokeri on sijoitettu yhdeksi seudun tärkeimmistä joukkoliikennehankkeista. Tampereen pikaratikan ensimmäisen vaiheen taas arvioidaan valmistuvan vuonna 2021.

Pikaraitioteillä liikennöidään perinteisiä kaupunkiraitioteitä nopeammin, ja suurten vaunujen vuoksi pikaraitioteillä voidaan kuljettaa enemmän matkustajia kuin bussiliikenteessä. Pikaratikan etuihin kuuluu myös täsmällisyys, sillä ne kulkevat tyypillisesti omalla, muusta liikenteestä erotetulla kaistallaan.

”Meille tämä on erityisen tärkeää, sillä bussilinja 550 on jo nyt ruuhka-aikoina kapasiteettinsa ylärajoilla”, kertoo HSL:n joukkoliikennesuunnitteluosaston johtaja Tero Anttila.

Kaupunginosien keskustoissa pikaraitiotien linjaus voidaan sovittaa mainiosti tiiviiseen kaupunkiympäristöön, ja kaupunginosien välillä matkanopeutta voidaan kasvattaa suoraviivaisella radalla ja harvemmalla pysäkinvälillä. Helsingin seudulla Raide-Jokeri kulkisi Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen.

Valtio myönsi Raide-Jokerille avustusta 84 miljoonaa euroa ja Tampereen pikaratikalle 71 miljoonaa euroa.