HSL:n hallituksen päätökset 24.5.2016

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436.HTM


TTS 2017 - 2019 tilannekatsaus
Hallitus keskusteli TTS:stä ja ohjeisti jatkovalmistelua. Hallitus lähettää TTS:n lausunnoille kuntiin kesäkuussa. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-2.HTM.


MAL-sopimus
Hallitus hyväksyi valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2016-2019. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-3.HTM.


Uuden Reittioppaan ohjelmointipalveluiden hankinta
Hallitus kasvatti toimitusjohtajan valtuuksia tilata ohjelmointikehityspalveluja uuden reittioppaan kehittämiseen. Valtuuksia korotetaan 740 000 eurolla kokonaisarvoon 1 700 000, josta HSL:n osuus saa olla korkeintaan 1 200 000 euroa (alv 0 %). Lopuista kustannuksista vastaa Liikennevirasto. Linkki esitykseen:


http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-4.HTM.


Liikennöintisopimusten jatkaminen
jHallitus päätti jatkaa linjojen 621, 622 ja 623 sopimuskautta yhdellä vuodella siten, että sopimuskausi päättyy kesäliikennekauden 2018 lopussa sekä jatkaa linjojen 576, 619, 624, 631, 711, 712, 722, 724, 731, 735, 736, 737 ja 739 sopimuskautta kahdella vuodella siten, että sopimuskausi päättyy kesäliikennekauden 2019 lopussa.Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-5.HTM.


Vantaan, Keravan ja Sipoon pysäkki-informaation kilpailuttaminen
Hallitus päätti järjestää pysäkki-informaation asennuksesta ja kunnossapidosta Vantaalla, Keravalla ja Sipoossa tarjouskilpailun siten, että tarjouskilpailu voidaan ratkaista hallituksen kokouksessa syyskuussa 2016.. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-6.HTM.


Matkalippujen tarkastus Tampereen joukkoliikenteessä
Hallitus hyväksyi joukkoliikenteen tarkastustoiminnan pilotin Tampereen joukkoliikenteessä HSL:n toteuttamana. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-7.HTM.


Lausunto liikennekaaresta
Hallitus antoi liikennekaaresta esityksen mukaisen lausunnon. Linkki tiedotteeseen:https://www.hsl.fi/uutiset/2016/liikennekaari-uhkaa-romuttaa-kaupunkien-joukkoliikenteen-kehittamisen-8473 Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-9.HTM


Lausunto Keravan 2035 -yleiskaavaehdotuksesta
Hallitus antoi asiasta esityksen mukaisen lausunnon. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-10.HTM


Osavuosikatsaus 1/2016
Hallitus merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-11.HTM.


Koettu turvallisuus lähiliikenteessä
Hallitus merkitsi tiedoksi asiakastutkimuksen tulokset, jolla selvitettiin turvallisuuden tunteen kokemusta lähijunaliikenteessä. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-12.HTM.


Lausunto Helsingin ilmansuojelusuunnitelmasta
Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-13.HTM