HSL:n hallituksen päätökset 3.5.2016

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016435.HTM

Auton vapaapäivä 22.9.
Hallitus päätti auton vapaapäivän kampanjahinnoista esityksen mukaisesti: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016435-2.HTM.

Mobiililipun ja tekstiviestilipun hinnat
Hallitus päätti yhtenäistää mobiililippujen ja tekstiviestilipun hinnoitteluperiaatteet niin, että lippujen hinnat ovat kymmenen prosenttia alemmat kuin kuljettajalta ostettavien kertalippujen hinnat. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016435-3.HTM.

Varautuminen metroa korvaavaan liikenteeseen länsimetron käynnistyessä
Hallitus päätti jatkaa varautumisen valmistelua länsimetron käynnistymisen yhteydessä mahdollisesti syntyvien liikennehäiriöiden varalle esityksen mukaisesti. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan tekemään bussiliikenteen sopimukset varautumisesta ja liikenteen toteuttamisesta. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016435-4.HTM. 

Liikennöintisopimusten jatkaminen
Hallitus päätti jatkaa linjojen 26 ja 588 sopimuskautta yhdellä vuodella siten, että sopimuskausi päättyy linjalla 26 30.09.2017 ja linjalla 588 kesäliikennekauden 2018 lopussa. Lisäksi hallitus jatkaa linjojen 573, 618, 625, 723, 733 ja 737 sopimuskautta kahdella vuodella siten, että sopimuskausi päättyy kesäkauden 2019 lopussa. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016435-5.HTM.

Raide-Jokerin hankesuunnitelma
Hallitus antoi asiasta esityksen mukaisen lausunnon kuitenkin sillä lisäyksellä, että hankkeella on infrakustannusten myötä vaikutus lipun hintoihin. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016435-7.HTM.

Lausunnot
Hallitus merkitsi tiedoksi lausunnot valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisen alustavasta työ- ja arviointisuunnitelmasta, luonnoksesta Valtioneuvoston periaatepäätökseksi automatisaatiosta ja robotisaatiosta, Espoon Keran osayleiskaavan ehdotuksesta ja Helsingin Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksesta. Linkki lausuntoihin: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016435-8.HTM.