HSL ja HKL valmistelevat Raide-Jokerin raitiovaunuhankintaa yhteistyössä

Helsingin seudun liikenne HSL ja Helsingin kaupungin liikennelaitos alkavat valmistella Raide-Jokerin kalustohankintaa yhteistyössä. Raide-Jokeri on pääkaupunkiseudun ensimmäinen pikaraitiotielinja. Se korvaisi nykyisen runkobussilinja 550:n Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä vuonna 2021.

Lähtökohtana on, että HSL määrittelee raitiovaunuille vaatimukset, joiden perusteella HKL hankkii kaluston. HSL puolestaan sitoutuu korvaamaan HKL:lle vaunujen hankinnasta, käytöstä, ylläpidosta ja varikoista aiheutuvat kustannukset.

Raide-Jokerin hankesuunnitelma hyväksyttiin Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa kesäkuussa. Suunnitelman mukaan uuden pikaraitiotielinjan liikennöintiin tarvitaan 29 kahteen suuntaan ajettavaa kokonaan matalalattiaista raitiovaunua.

Hankittavia vaunuja on tarkoitus käyttää pääkaupunkiseudun raitioliikenteessä niiden koko elinkaaren ajan. Vaunujen tarkemmassa suunnittelussa huomioidaan HSL:n pikaraitiotieliikenteen brändäys- ja palvelutavoitteet, jotka valmistellaan loppuvuoden 2016 aikana. Nämä koskevat muun muassa vaunujen muotoilua ja väritystä.

Kaluston hankintaan on kaksi mahdollista vaihtoehtoa, joista HSL on teettänyt selvityksen. Yhtenä vaihtoehtona on, että HKL käyttää lisähankintaoptionsa Artic-mallisiin raitiovaunuihin Transtech Oy:ltä. Toisena vaihtoehtona on toteuttaa tarjouskilpailu kokonaan uudesta raitiovaunumallista.

Jos vaunujen halutaan sopivan liikenteeseen myös Helsingin muulla raitioverkolla, selvityksen mukaan HKL:n ehdottaman Artic-option käyttäminen on selvästi riskittömin ja edullisin vaihtoehto vaunujen hankintaan.

Ennen kuin HKL tekee lopullisen päätöksen vaunujen hankkimisesta, muun muassa vaunujen lukumäärä, ominaisuudet ja hankintakustannukset tuodaan vielä HSL:n hallituksen hyväksyttäviksi.