HSL:n matkalipuntarkastajat aloittavat keskiviikkona Tampereella

Nyt alkava kokeilu jatkuu syksyyn 2017

”Hyvää päivää, matkalippujen tarkastus!”

Nämä sanat tulevat keskiviikosta alkaen tutuksi Tampereella, kun HSL alkaa tarkastaa Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen matkalippuja. Kyseessä on kokeilu, joka jatkuu ensi vuoden syksyyn.

HSL ja Tampere keräävät pilotissa kokemuksia yhteistyöstä lipuntarkastuksessa. HSL hoitaa tarkastukset ja perii maksut.

HSL on kouluttanut Tampereelle kuusi matkalippujen tarkastajaa. Tampereen seudun joukkoliikenne on perehdyttänyt tarkastajat Tampereen joukkoliikenteeseen, lippuihin ja reitteihin. Tavoitteena on, että kuukausittain tarkastetaan noin 5 000 matkustajan liput.

HSL on nyt ainoa organisaatio, joka hoitaa Suomessa tarkastusmaksulain mukaista matkalippujen tarkastusta. HSL-alueen lisäksi HSL tarkastaa matkaliput koko maan junaliikenteessä. Matkalippuja voi tarkastaa ilman erityisiä lupia, mutta maksun perimisessä pitää noudattaa lakia joukkoliikenteen tarkastusmaksuista. Lisäksi tarkastajien pitää olla virkasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. Tampere on saanut liikenne- ja viestintäministeriöltä luvan maksun perimiseen liputtomilta matkustajilta.

HSL tarkasti viime vuonna noin 4 miljoonan matkustajat liput. Yksi tarkastaja tarkasti keskimäärin 251 matkustajan liput päivässä. HSL:n tarkastamista joukkoliikenteen matkustajista kulki viime vuonna ilman asianmukaista matkalippua noin 2,7 prosenttia.