HSL:n hallituksen päätökset 25.10.2016

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2016441.

Sokeiden vapaalippu ja konduktöörien lipunmyynti
Hallitus päätti vapaalipun myöntämisestä HSL-kunnassa vakituisesti asuville sokeille, joiden näkövamman haitta-aste on vähintään 50 %. Aikaisemmin edellytyksenä on ollut 90 prosentin haitta-aste. Hallitus päätti myös konduktöörien lipunmyynnin lopettamisesta lähijunissa 1.4.2017, jollei VR:n kanssa toisin sovita. Myynti lopetetaan kuitenkin viimeistään kesäkuussa 2017. Samassa aikataulussa päättyy HSL-lippujen myynti myös muissa VR-myyntikanavissa eli asemamyynnissä ja VR:n automaateissa. Raitiovaununkuljettajien kertalippujen myynnin lopetuksen ajankohta päätetään myöhemmin, kun korvaavat järjestelyt on toteutettu. Linkki esitykseen http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-2.

Matkalippujen hinnat ja muut maksut 2017
Hallitus päättää lippujen hinnoista esityksen mukaisesti. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-3.

HSL:n talous- ja toimintasuunnitelma 2017 - 2019
Hallitus päätti HSL:n TTS-suunnitelmasta esityksen mukaisesti. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-4.

Vuoden 2016 talousarvion muuttaminen
Länsimetron käyttöönoton viivästymisen vuoksi HSL:n hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää laskea HSL:n vuoden 2016 kuntaosuuksien sitovaa tuloarviota länsimetron käyttökorvauksen osuudella eli 16 029 000 eurolla 309 867 000 eurosta 293 838 000 euroon. Samalla hallitus esittää, että jäsenkunnille hyvitetään länsimetron käyttökorvauksen osuus. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-5.

HSL:n ja jäsenkuntien välinen sopimus sähköisistä informaatio- ja lipunmyyntilaitteista
Hallitus hyväksyi sopimusmallin ja esittää jäsenkunnille, että kukin jäsenkunta tekee mallin mukaisen sopimuksen HSL:n kanssa. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-6.

HSL:n ja VTT:n sopimus älykkäästä vähähiilisestä liikenteestä
VTT ehdottaa HSL:lle älyliikenteen puitesopimusta vuosille 2017 – 2019. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan neuvottelemaan VTT:n kanssa enintään 3 mil. euron puitesopimuksen vuosille 2017 - 2019. Asiasta tiedotetaan erikseen. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-7.

Raide-Jokerin kalustohankinta
Hallitus hyväksyi Raide-Jokerin raitiovaunukaluston hankinnan siten, että HKL tilaa 29 kappaletta raitiovaunuja Transtech Oy:ltä voimassaolevan Artic-vaunujen hankintasopimuksen option perusteella. Hallitus hyväksyi hankinnan kokonaiskustannukseksi enintään 107,9 miljoonaa euroa. Asiasta tiedotetaan erikseen. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-8.
 

Henkilökunnan matkalippuetu HSL-alueen ulkopuolella
Hallitus päätti, että HSL tarjoaa HSL-alueen ulkopuolella asuville työntekijöilleen esitetyn mukaisen matkalippuedun vuoden 2017 alusta lukien. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-9

Eron myöntäminen Pirkko Lennolle ja Ilkka Heinäselle
Hallitus myönsi eron matkustajapalvelut osaston johtajalle Pirkko Lennolle ja talous- ja hallintojohtaja Ilkka Heinäselle. Linkit esityksiin: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-11 ja http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-12.
 

HSL:n organiosaatiorakenteen ja johtosäännön muuttaminen sekä johtajavirkojen muutokset
Hallitus esittää HSL:n organisaatiorakenteen ja johtosäännön muuttamista sekä johtajavirkojen muuttamista yhtymäkokoukselle esityksen mukaisesti. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkit esityksiin: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-13 ja http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-14

Uuden organisaation johtajavalinnat
Hallitus päätti johtajavalinnoista niin, että Sini Puntanen vastaa Liikennejärjestelmä ja tutkimukset -osaston johtajan virasta, Tero Anttila Joukkoliikenne -osaston johtajan virasta ja Mari Flink Asiakkuus ja myynti -osaston johtajan virasta. Teknologiaratkaisut sekä Hallinto- ja strategiapalvelut - osaston johtajat rekrytoidaan. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-15

HSL:n lausunto valtiolle maakuntauudistuksesta
Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi. HSL antaa ministeriöille lausunnon, jonka mukaan tienpitotehtävät, niiden vastuu ja rahoitus tulee vielä pohtia ja selkeyttää ennen varsinaista lakiesitystä. Lisäksi liikennejärjestelmän toimivuus ja liikenneturvallisuus ovat nyt liian yleispiirteisesti kuvattuja tehtäviä. Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelun ei pidä kuulua maakunnan tehtäviin, elleivät kyseisen kaupunkiseudun kunnat näin päätä. HSL katsoo myös, että Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelu tulee edelleen toteuttaa Helsingin seudun toimesta. HSL painottaa, että kunnille ja niiden yhteistyöelimille kuuluvia joukkoliikennetehtäviä ei tule tässä yhteydessä muuttaa. Myöskään raideliikenteen järjestämistä ei ole syytä lukea Helsingin seudulla maakunnan tehtäväksi. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-17.