Edelläkulkijat saivat HSL:n Työpaikka, joka liikuttaa -sertifikaatin

HSL jakoi kolmannen kerran Työpaikka, joka liikuttaa -sertifikaatit viisaaseen liikkumiseen sitoutuneille työnantajille. Sertifikaatin vastaanottivat Helsinki-Vantaan Yrityskylässä järjestetyssä tilaisuudessa Enfo Oyj, Newsec Asset Management Oy, Talokeskus Yhtiöt Oy, Kantar TNS Oy, Valpastin Oy ja Vaisala Oyj. Viisaaseen liikkumiseen on tähän mennessä sitoutunut Helsingin seudulla yhteensä 26 työnantajaa.

Kokeilut avain muutokseen

Sertifikaattien jakotilaisuuteen osallistuneet työpaikkojen edustajat pitivät yhtenä parhaista toimenpiteistä viisaan liikkumisen kokeiluja, joista on tähän mennessä saatu kannustavia tuloksia. Kokeiluissa nykyisille työmatka-autoilijoille tarjotaan ilmaiset matkakortit kahdeksi viikoksi. HSL:n viisaan liikkumisen kokeiluhankkeessa, jossa testattiin myös taittopyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistämistä, 19 osallistujasta neljä muutti kulkutapaansa selvästi, kymmenen jonkin verran ja viisi muutti asenteitaan, jolloin kynnys uusiin kulkutapoihin madaltui. Yleisradion yhdessä Mobinet Oy:n kanssa toteuttamassa matkakorttikampanjassa noin neljännes 22 osallistujasta lisäsi joukkoliikenteen käyttöä ja lähes kaikki kokeilijat aikovat jatkossa ladata matkakorttiaan.

Tilaisuudessa keskusteltiin myös viisaan liikkumisen edistämisen haasteista. Eniten puhututti johdon sitoutuminen ja työsuhdematkalippuedun käyttöönoton herättämät kysymykset. Yritysjohtoa voisi sitouttaa paremmin ns. liikkumisen suurlähettiläiden avulla. Valitut henkilöt osallistuisivat esimerkiksi ympäristötyöryhmän kokouksiin ja näyttäisivät mallia omalla toiminnallaan vaikkapa pyöräilemällä töihin. Työnantajien käyttöön on pian tulossa työsuhdematkalippuedun tarjoamisen ratkaisumalleja, kun HSL:n haastattelututkimus työsuhdematkalipun käyttöönotosta yrityksissä valmistuu alkuvuodesta 2017.

HSL sertifikaattien saajat kuvassa
Kuvassa vasemmalta: Mari Päätalo ja Sally Londesborough (Valpastin), Tarja Jääskeläinen (HSL), Juuso Pokkila ja Tomi Rintanen (Vaisala), Eila Onniselkä (Kantar TNS), Veijo Aalto (Enfo), Essi Routasuo (Talokeskus), Saara Marmo (Enfo), Laura Saari ja Saara Kettunen (Newsec) ja Anna Ruskovaara (HSL). Kuva: Mirella Mellonmaa, HSL.

Autoilua vähennetään askel kerrallaan

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla on tutkitusti vaikuttavaa, erityisesti projekteissa, joissa on yhdistetty useita toimenpiteitä, kuten joukkoliikennelipun tukemista, pyöräilyolosuhteiden parantamista sekä pysäköinnin rajoittamista. Uudenmaan ELY-keskuksessa kestäviin kulkutottumuksiin on kannustettu vuodesta 2011 alkaen loistavin tuloksin. Autoilun kulkutapaosuus on pudonnut 23 prosentista 9 prosenttiin viidessä vuodessa.

Työpaikkojen edustajat kokivat tärkeäksi liikkumissuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden pitämisen sitkeästi esillä. Esimerkiksi työsuhdematkalippuetuuden käyttöönotto tai pysäköintipolitiikan uudistaminen ja autopaikkojen muuttaminen maksulliseksi voivat vaatia useita keskustelunavauksia tai jopa organisaatiokulttuurin muutosta. Viisaan liikkumisen jatkuvuus voidaan turvata kytkemällä sen edistäminen osaksi olemassa olevaa ympäristö- tai työhyvinvointiohjelmaa. Suurimmalla osalla työpaikoista liikkuminen olikin jo osa Green Office –ohjelmaa ja aktiivinen Green Office –tiimi huolehtii siitä, että liikkumisasiat ovat säännöllisesti esillä.

Edelläkulkijat pohtivat myös edelläkävijyyden tuomia haasteita, kuten täysin uusien palvelujen käyttöönottoa, esimerkiksi sähköauton latauspaikkojen tarjoamista henkilöstölle. Uudistusten mukanaan tuoma positiivinen maine todettiin kuitenkin mahdollisia vaikeuksia tärkeämmäksi.

HSL tekee yhteistyötä yritysten kanssa ja antaa neuvonta-apua työmatkaliikkumiseen. Työpaikka, joka liikuttaa -sertifikaatin saamiseksi vaadittavan liikkumiskyselyn voi tehdä helposti Työmatkalaskurilla www.tyomatkalaskuri.fi

Testaa onko sinun työpaikkasi edelläkulkija? https://storage.googleapis.com/apps.myzef.com/resources/motivaoy/g4bc2p/index.html

Lisätietoa
- Työpaikka, joka liikuttaa -sertifikaatti https://www.hsl.fi/yrityksille/tyopaikka-joka-liikuttaa-sertifikaatti
- Työpaikan viisaan liikkumisen käsikirja https://www.hsl.fi/yrityksille/viisaan-liikkumisen-kasikirja
- Fiksusti töihin vinkkisivusto http://fiksustitoihin.fi
- HSL:n viisaan liikkumisen kokeiluhanke http://hslkokeilu.blogspot.fi/
- Sähköpyörien kokeiluhanke työpaikoilla http://hslsahkopyorakokeilu.blogspot.fi
- Matkakorttikokeilun toteuttaminen yli 100 hengen työpaikalla, kysy lisää yrityspalvelut@hsl.fi
- Työsuhdematkalippuedun käyttöönotto yrityksissä -tutkimus valmistuu 2017
- Liikkumisen ohjauksen keinojen vaikutukset kulkutapaan, diplomityö (Essi Pohjalainen, 2016)