Hyviä tuloksia UPM:n puupohjaisen dieselin käytöstä bussiliikenteessä

UPM on testannut kotimaista puupohjaista dieselpolttoainetta onnistuneesti niin laboratoriossa kuin käytännön liikenteessä. Testit osoittivat selvästi, että UPM:n uusiutuva diesel toimii parhaiden dieselpolttoaineiden tavoin. ”Olemme tyytyväisiä testituloksiin – ne osoittivat, että UPM BioVernolla voisi korvata kokonaan fossiilisen dieselin nykyisessä bussiliikenteessä. Biopolttoaineet ovat merkittävässä asemassa Helsingin Seudun Liikenteen tavoitteissa, sillä tähtäämme lähivuosina hiilettömään pääkaupunkiseudun liikenteeseen”, HSL:n Liikennepalvelut-osaston johtaja Reijo Mäkinen sanoo.

Kuva testibussistaUPM BioVerno –dieselin laboratoriotestit tehtiin VTT:llä ja liikennetestit pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä yhdessä Helsingin seudun liikenteen (HSL) kanssa. Vuoden kestäneissä liikennekoeajoissa olivat mukana myös Transdev Finland Oy, Volvo ja St1. Liikennöintiin liittyvät seurantamittaukset tehtiin niin ikään VTT:llä.

Laboratoriotestaus aloitettiin Euro III –luokan busseilla, joita käytetään edelleen paljon Suomen liikenteessä. UPM BioVerno –dieselillä mitattiin selvästi pienemmät päästöt kuin verrokkina olleella kauppalaatuisella fossiilisella dieselillä. Muihin testattuihin kehittyneisiin polttoaineisiin verrattuna UPM BioVerno –dieselin päästöt olivat vähintään yhtä pienet.
”UPM BioVernon käyttö nykyisessä bussikannassa fossiilisen dieselin sijaan vähentäisi joukkoliikenteen päästöjä merkittävästi. Tämä on hyvä uutinen, sillä  puupohjaisella kotimaisella polttoaineella pystyttäisiin heti parantamaan pääkaupunkiseudun ilmanlaatua”, sanoo UPM Biopolttoaineet - liiketoiminnan johtaja Sari Mannonen.

UPM BioVerno toimi hyvin vuoden kestäneissä bussien liikennekoeajoissa

Bussien liikennetestit ajettiin Helsingin ja Keravan välisessä liikenteessä Transdev Finlandin liikennöiminä Volvon neljällä identtisellä Euro VI –luokan bussilla, joissa on päästötasoltaan alhainen ja tehokas moottori. Koeajoja tehtiin 20-, 50- ja 100-prosenttisella UPM BioVerno –dieselillä. St1 oli  hankkeen polttoainejakelija.

Tulosten mukaan UPM BioVerno toimii erittäin hyvin kaikilla sekoitussuhteilla - parhaiden dieseleiden tavoin - ja keskikulutus on sama kuin fossiilisella dieselillä. Testikilometrejä kertyi kaikkiaan noin 400 000 km ja ne sujuivat täysin ongelmitta.

Euro VI –luokan autoissa hiukkassuodatin ja SCR-katalysaattori alentavat päästöt jo lähelle nollatasoa, joten merkittäviä eroja polttoaineiden välillä lähipäästöissä ei saatu. Euro VI -moottorissa polttoaine vaikuttaakin päästöihin lähinnä epäsuorasti: korkealaatuinen polttoaine, kuten UPM BioVerno, takaa puhdistusjärjestelmän toimivuuden myös ajokilometrien karttuessa.

”Olemme tyytyväisiä testituloksiin – ne osoittivat, että UPM BioVernolla voisi korvata kokonaan fossiilisen dieselin nykyisessä bussiliikenteessä. Biopolttoaineet ovat merkittävässä asemassa Helsingin Seudun Liikenteen tavoitteissa, sillä tähtäämme lähivuosina hiilettömään pääkaupunkiseudun liikenteeseen”, sanoo Reijo Mäkinen, Liikennepalvelut-osaston johtaja Helsingin Seudun Liikenteestä.  

Bussien liikennekoeajot olivat myös osa VTT:n koordinoimaa laajempaa BioPilot-hanketta, jolla kannustettiin yrityksiä kaupallistamaan liikenteen uusiutuvan energian ratkaisuja.
”Kehittyneet biopolttoaineet ovat testatusti toimiva ratkaisu ja merkittävä mahdollisuus Suomelle. Ne voivat toimia ohituskaistana vähähiilisyyteen, sillä ne voidaan ottaa käyttöön heti ja niillä voidaan selkeästi vähentää liikenteen päästöjä”, sanoo VTT:n tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund.

HSL ja VTT ovat käynnistäneet BioSata-hankkeen, joka on luonnollinen jatko päättyneelle BioPilot-hankkeelle. Uudessa hankkeessa siirrytään jo sovellusvaiheeseen, tavoitteena nostaa biopolttoaineiden osuus HSL:n bussiliikenteessä tasolle 70–90 % jo ennen vuosikymmenen loppua.

Innovatiivinen kotimainen uusiutuva diesel

UPM:n uusiutuva diesel, UPM BioVerno, on innovaatio, joka laskee kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia ja autoilun lähipäästöjä merkittävästi fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Korkealaatuinen polttoaine valmistetaan selluntuotannon tähteestä mäntyöljystä. UPM BioVerno –diesel soveltuu erinomaisesti kaikkiin dieselmoottoreihin.

UPM aloitti puupohjaisen dieselin tuotannon Lappeenrannan biojalostamolla tammikuussa 2015. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 120 miljoonaa litraa uusiutuvaa dieseliä vuodessa. Lappeenrannassa valmistettava UPM BioVerno on suomalainen Avainlipputuote.