HSL-alueen joukkoliikenteen historia kääntyi kirjaksi

HSL:ssä käynnistyi reilut viisi vuotta sitten mittava kirjoitustyö, jonka tavoitteena oli saattaa HSL-alueen joukkoliikenteen vaiheet samojen kansien väliin. Lopputulokset ovat luettavissa kirjasta Viisi minuuttia seuraavaan lähtöön, jonka HSL on juuri julkaissut. Lähes 650-sivuinen teos kertoo Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan, Sipoon ja Kirkkonummen joukkoliikenteestä 1800-luvulta tähän päivään.

Tarina on kerrottu liikennemuodoittain. Kustakin joukkoliikennevälineestä on oma lukunsa alkaen höyrylautoista ja jatkuen junien, raitiovaunujen, bussien ja Suomenlinnan lautan kautta metroon. Lisäksi kirjassa on oma lukunsa joukkoliikenteen järjestämisen kehityksestä pääkaupunkiseudulla.

Teoksessa on noin neljäsataa kuvaa. Tekstiä on elävöitetty aikalaismuisteloin ja haastatteluin, joita tehtiin kirjaa varten yli viisikymmentä. Ääneen pääsevät niin matkustajat, kuntien päättäjät, kuljettajat kuin liikennöitsijöiden toimitusjohtajatkin.

Viisi minuuttia seuraavaan lähtöön paikkaa suuria aukkoja Suomen joukkoliikennehistoriasta kertovassa kirjallisuudessa. Kirja muun muassa luo ensimmäisen kerran kokonaiskuvan HSL-alueen kuntien bussiliikenteen kehityksestä. Aikaisemmat Helsingin seudun linja-autoliikenteen historiaa käsittelevät teokset ovat kertoneet pääasiassa yksittäisten liikenteenharjoittajien vaiheista tai keskittyneet etupäässä kalustoon. Myös lähijunaliikenteestä on toistaiseksi kirjoitettu niukasti.

Tekstin on laatinut VTM, tiedottaja, tietokirjailija Tapio Tolmunen. Ulkoasu on graafikko Antero Airoksen käsialaa. Työn tukena on ollut HSL:n joukkoliikenteen historiatoimikunta puheenjohtajanaan Niilo Järviluoma. Jäseninä ovat olleet pitkän linjan joukkoliikennealan ammattilaiset Mika Heijari, Matti Lahdenranta, Martti Lund, Risto Palonen ja Lauri Rinta-Kanto. Historiankirjoituksen asiantuntemusta on edustanut professori Ilkka Nummela Jyväskylän yliopistosta. Toimikunnassa oli mukana aluksi mukana myös Ilkka Loimusto, mutta hän kuoli työn ollessa vielä kesken.

Taloudellista tukea kirja sai HKL:ltä, VR:ltä, Nobina Finland Oy:ltä, Metsäpietilä Oy:ltä, Linja-autoliitolta, Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:ltä sekä Linja-autoliikenteen Volvo-Säätiöltä.

Kirjaa tulee joulukuun loppuun mennessä myyntiin muun muassa HSL:n verkkokauppaan, jossa sen hinta on 28 euroa. Verkkokaupan osoite on www.hsl.fi/verkkokauppa.