HSL maksaa ensi vuonna neljälle bussiyhtiölle ympäristöbonuksia biopolttoaineiden käytöstä

HSL maksaa vuonna 2017 neljälle sopimusliikennöitsijälleen yhteensä 972 400 euroa (+ alv) ympäristöbonuksia. Bonukset maksetaan lokakuussa järjestetyn tarjouskilpailun perusteella. HSL pyysi bussiyhtiöiltä toimenpiteitä hiilidioksidi- ja lähipäästöjen vähentämiseksi.

Liikennöitsijät ehdottivat jäte- tai tähderaaka-aineesta valmistetun parafiinisen biodieselin käyttöä dieselbusseissa, jäte- tai tähderaaka-aineesta valmistetun bioetanolin käyttöä etanolibusseissa sekä biokaasun käyttöä kaasubusseissa. HSL arvioi ehdotusten yhteenlaskettua ympäristöhyötyä sekä yksittäisten tarjousten kustannustehokkuutta.

Tarjousvertailun kärkeen nousi Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab ehdotuksellaan biodieselin käytöstä. Muut ympäristöbonuksen saavat yhtiöt ovat Helsingin Bussiliikenne Oy, Nobina Finland Oy sekä Oy Pohjolan Liikenne Ab.

Kilpailussa ehdotettujen hankkeiden ympäristöhyödyt ovat merkittävät. Kun bussit käyttävät 6,7 miljoonaa litraa biodieseliä, HSL:n tilaaman linja-autoliikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät vuodessa yli 12 000 tonnia, typenoksidit lähes seitsemän tonnia sekä pienhiukkaset 270 kg. 135 000 litraa bioetanolia vähentää bussiliikenteen hiilidioksidipäästöjä 125 tonnia vuodessa. 600 000 kg biokaasua pienentää hiilidioksidipäästöjä 1 367 tonnia vuodessa.

HSL:n strategisena tavoitteena on vähentää lähipäästöjä ja hiilidioksidipäästöjä yli 90 prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2010 tasosta. Viimekätisenä päämääränä on hyvin palveleva liikenne, joka on puhdasta, älykästä ja energiatehokasta. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää sekä uutta ajoneuvoteknologiaa että siirtymistä entistä vähäpäästöisempiin energiamuotoihin.