HSL:n hallituksen päätökset 13.12.2016

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2016443.

MAL 2019 puiteohjelma

Hallitus hyväksyi MAL2019 puiteohjelman omalta osaltaan. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016443-2.

Bussiliikenteen tarjouskilpailun ratkaisu

Hallitus valitsi tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella liikennöitsijät esityksen mukaisesti. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016443-3.

Ympäristöbonus 2017

HSL maksaa ympäristöbonusta päästöjä alentavasta biodieselin, biokaasun ja bioetanolin käytöstä hyväksyttyjen tarjousten mukaisesti 972 400 euroa (+alv) vuodelle 2017. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016443-4.

HSL:n organisaatiouudistus

Hallitus valitsi uuden organisaation hallinto- ja strategiapalveluiden sekä teknologiaratkaisuiden osastonjohtajat. Aiemmin on jo nimitetty liikennejärjestelmäosaston, joukkoliikenneosaston ja asiakkuus ja myynti –osaston osastojenjohtajat. Samassa yhteydessä tarkistettiin myös johtajien palkkausta esityksen mukaisesti. Organisaatiouudistuksesta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esityksiin: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016443-5 ja http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016443-6 ja http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016443-7.

Toimitusjohtajan sijaisten nimeäminen

Hallitus päätti, että 1.1.2017 lukien toimitusjohtajan ollessa estyneenä tai esteellinen hänen tehtäviään hoitavat osastonjohtajat esityksen mukaisessa järjestyksessä. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016443-8

Toimitusjohtajan hankintavaltuuksien korottaminen

Hallitus päätti viranhaltijoiden hankintavaltuuksien korottamisesta esityksen mukaisesti. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016443-9.

Sisäisen tarkastuksen hankkminen

Hallitus päätti järjestää HSL:n sisäisen tarkastuksen jatkossa siten, että se hankitaan ulkopuoliselta palvelun tuottajalta. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016443-10.

 

Siuntion HSL-jäsenyys

Hallitus merkitsi tiedoksi saadun selvityksen Siuntion kunnan HSL:n jäsenyyden valmistelusta. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016443-13.