Tyytyväisten matkustajien osuus kasvoi länsimetron viivästyksestä huolimatta

Syksyllä 2016 lähes 88 prosenttia matkustajista oli tyytyväisiä HSL-alueen joukkoliikenteeseen. Tulos parani noin kaksi prosenttia verrattuna syksyyn 2015, jolloin tyytyväisten osuus oli yli 86 prosenttia. Tyytyväisimmät matkustajat HSL:n jäsenkunnista olivat Helsingissä (89 prosenttia) ja Keravalla (88 prosenttia).

HSL:n jäsenkunnista asiakastyytyväisyys parani eniten Vantaalla, jossa tyytyväisten osuus oli tänä vuonna 83 prosenttia ja viime vuonna 73 prosenttia. ”Tämän perusteella voidaan arvioida, että vantaalaiset ovat kuluvan vuoden aikana löytäneet kesällä 2015 kehäradan liikenteen aloituksen yhteydessä muuttuneet bussilinjat”, arvioi HSL:n joukkoliikennesuunnitteluosaston johtaja Tero Anttila.

Suosituin joukkoliikenteen kulkumuodoista oli jälleen metro, jonka matkustajista noin 92 prosenttia oli tyytyväisiä saamansa joukkoliikennepalveluun. Metrossa otettiin syysliikenteen alussa käyttöön ruuhka-ajan 2,5 minuutin vuoroväli ja siirryttiin liikennöimään kahden vaunuparin junilla kaikkina liikennöintiaikoina. 

Raitioliikenteen matkustajat olivat toisiksi tyytyväisimpiä ja bussiliikenteen matkustajat hieman junamatkustajia tyytyväisempiä. Tyytyväisten matkustajien osuus raitiovaunuliikenteessä oli 89,4 prosenttia, bussiliikenteessä 86,5 prosenttia ja junaliikenteessä 86,2 prosenttia.

Espoolaiset tyytyväisempiä metroa korvaaviin järjestelyihin kuin helsinkiläiset

Helsinkiläisistä matkustajista 47 prosenttia ja espoolaisista 69 prosenttia katsoi, että HSL on hoitanut hyvin länsimetron viivästymisestä aiheutuneet korvaavat liikennejärjestelyt. Asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella korvaavia järjestelyjä käyttävät matkustajat ovat tyytyväisempiä kuin matkustajat, jotka eivät yhteyksiä käytä – lukuun ottamatta Lauttasaarta, missä asiakastyytyväisyys laski.

Helsinkiläisten tyytymättömyyden Anttila arvioi johtuvan Lauttasaaren bussiliikenteessä toteutetuista tilapäisratkaisuista, joita ei ole pidetty yhtä toimivina kuin aikaisempaa linjastoa.

”Lauttasaaren busseissa on ollut syksyn aikana ruuhkaa, ja olemme jo korjanneet tilannetta muun muassa palauttamalla linjan 20 liikenteeseen. Seuraamme Lauttasaaren matkustajamääriä edelleen tarkasti”, Anttila sanoo.

Helsinkiläisistä 37 prosenttia arvioi, että HSL hoiti länsimetron viivästymiseen liittyvän tiedottamisen hyvin. Espoossa tiedottamiseen oltiin tyytyväisempiä, ja lähes puolet vastanneista (46 prosenttia) arvioi, että HSL oli hoitanut tiedottamisen hyvin. 

HSL mittaa matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin ympärivuotisella kyselytutkimuksella kaikissa joukkoliikennevälineissä. Syksyllä 2016 tehtyyn tutkimukseen osallistui yli 26 000 matkustajaa. Kaikki tutkimustulokset ovat nähtävillä osoitteessa https://hsl.louhin.com/asty/

Linkki HSL-alueen joukkoliikenteen yleisarvosanaan: https://hsl.louhin.com/asty/trends/?_tiny=fguh386sjuzgnwp6