HSL:n uusi matkakortinlukija kehittyy matkustajien kokemusten pohjalta

HSL:n tutkimusten mukaan enemmistö matkustajista käyttää uuden lippu- ja informaatiojärjestelmän matkakortinlukijaa ongelmitta. Laite on saanut myös moitteita esimerkiksi siksi, että sen on sanottu hidastaneen lipunostoa. HSL käyttää tutkimuksia ja saamaansa palautetta pohjana, kun se jatkaa lukijan kehittämistä.

Kun HSL kysyi viime vuoden marraskuussa lähes 550 matkustajan kokemuksia uudesta matkakortinlukijasta, arvolipun osto sujui useimmilta haastatelluilta vaivatta. Vastaajista 74 prosenttia piti lipun hankkimista joko erittäin tai ainakin melko helppona.

Kaikki eivät kuitenkaan pitäneet siitä, että arvolippu ostetaan uudella lukijalla ei järjestyksessä kuin vanhassa. Arvolipun ostoa uudella lukijalla myös moitittiin monivaiheiseksi, minkä arveltiin hidastaneen lipun ostoa ja matkustamista.

”Bussien pysäkkiajat ovat uusien lukijoitten vuoksi pidentyneet tutkimustemme mukaan keskimäärin muutamilla sekunneilla”, hankejohtaja Eero Nikula HSL:stä sanoo. ”Meidän on vielä tutkittava asiaa, ennen kuin voimme varmuudella sanoa, mistä pidennykset johtuvat. Osa viiveistä johtuu lukijalaitteiden teknisistä ongelmista, joita korjaamme.  Viiveet hävinnevät, kun kaikki bussit ovat siirtyneet uuteen järjestelmään ja uusi lukija on tullut tutuksi kaikille matkustajille.”

”Uudessa järjestelmässä kaikki bussit ja raitiovaunut saavat ajoaikaa lyhentäviä liikennevaloetuuksia, joita vanhassa järjestelmässä ovat saaneet vain raitiovaunut ja noin kolmasosa busseista. Uuden järjestelmän kuljettajapääte näyttää jatkuvasti kuljettajalle, miten ajettava lähtö etenee suhteessa aikatauluun.”

95 prosenttia tutkimukseen osallistuneista oli sitä mieltä, että kausilipun leimaamisen lukualue löytyi erittäin tai ainakin melko helposti. Vastaajat kiittelivät muun muassa uuden lukijan kosketusnäyttöä. Plussaksi mainittiin myös vanhaa laitetta kuuluvampi ääni. Kosketusnäytön miinukseksi mainittiin muun muassa se, että sitä oli hankalaa käyttää rukkaset käsissä.

HSL toteutti kyselyn busseissa, junissa ja raitiovaunuissa, jotka olivat uuden LIJ-järjestelmän piirissä eli joihin oli jo asennettu uudet lukijat.

HSL myös teetti vuoden vaihteessa sähköpostikyselyn noin 18 000 asiakkaalleen. Vastaajista lähes 80 prosenttia oli käyttänyt uutta kortinlukijaa. Hieman yli puolet uutta lukijaa käyttäneistä osasi mielestään käyttää sitä erittäin hyvin.  

”Laitteen käytettävyydessä on ollut ongelmia osalle matkustajista. Käytettävyyttä ovat heikentäneet  myös tekniset alkukitkat, joita uuden ja laajan järjestelmän sisäänajossa väistämättä on”, Nikula summaa tutkimusten annin. ”HSL ottaa lukijasta saamansa palautteen huomioon. Kehitämme laitetta erityisesti aluillaan olevan vyöhykeuudistuksen yhteydessä.”

HSL:n uuden matkakortinlukijan asiakaskyselyn tulokset syksy 2016

HSL:n uuden lippu- ja informaatiojärjestelmän verkkosivut