Lähijunien laiturinäytöillä tieto junan pysähtymispaikasta

Pääkaupunkiseudun laiturinäyttöjen informaatiota on parannettu. Nyt laiturinäytöistä näkee, kuinka pitkä lähiliikennejuna on tulossa ja mihin kohtaan laituria se pysähtyy. Näin matkustajat voivat siirtyä jo valmiiksi oikeaan kohtaan laituria, jolloin juniin nouseminen sujuvoituu. Uudistuksella voidaan parantaa lähiliikenteen junien täsmällisyyttä.

Tieto saapuvan junan pituudesta lisättiin Kehäradan laiturinäyttöihin kesäkuussa. Nyt tehdyn uudistuksen myötä kaikkien lähijunien pituudet ja myös pysähtymispaikat saatiin näytöille. Uudistus vaati järjestelmäasennuksia sekä vanhempien näyttöjen uusimisia. Suurin osa laiturinäytöistä on jo asennettu, mutta joidenkin pienempien pääkaupunkiseudun asemien näyttöjä asennetaan vielä alkuvuodesta 2017.

Sektorointi on ollut kaukojunaliikenteessä käytössä jo vuodesta 2005. Käytännössä on todettu, että kun matkustajat siirtyvät oikeaan kohtaan laituria jo ennen junan tuloa, oman vaunun ja paikan löytyminen on jouhevampaa ja junat pääsevät lähtemään suunnitellusti.

”Nykyisin joillakin lähiliikenteen asemilla väkimäärä pakkautuu yhteen kohtaan ja juniin nouseminen hidastuu, kun suurin osa matkustajista käyttää yhtä ja samaa ovea”, toteaa yksikön päällikkö Mikko Poutanen Ramboll Finland Oy:stä. ”Kertomalla matkustajille etukäteen, mihin kohtaan laituria heidän odottamansa lähijuna pysähtyy, heille tarjotaan mahdollisuus asettua junan pysähtymisalueelle tasaisemmin. Tavoitteena on, ettei yhden vaunun sisäänkäynti kuormitu muita enemmän, vaan väkijoukko pääsee sisälle nopeammin ja junat matkaan täsmällisemmin.”

Liikennevirasto vastaa rautatieliikenteen matkustajainformaatiosta asemien sähköisillä näytöillä. Tätä laiturinäyttöjen informaation parannnusta Liikennevirasto on tehnyt yhdessä HSL:n, VR:n, Rambollin ja järjestelmätoimittaja Funkwerkin kanssa.