Liikenneverkkoyhtiö voi tarjota mahdollisuuksia siirtyä kohti kestävämpää liikkumista

Kaupunkiseuduilla liikenneverkkoyhtiön asiakasmaksu pitäisi yhdistää ruuhkahinnoitteluun, jotta liikenteen haittoja saadaan vähennettyä.

HSL Helsingin seudun liikenne pitää liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin tänään torstaina esittelemää selvitystä valtion liikenneverkkoyhtiöstä ja tiemaksujen käyttöönotosta kiinnostavana avauksena keskustelulle ja jatkovalmistelulle.

”Perehdymme lähipäivinä selvitykseen huolellisesti Helsingin seudun kestävän kasvun ja liikennejärjestelmän näkökulmasta”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

HSL pitää hyvänä sitä, että selvityksessä avataan myös Helsingin seudun kunnille mahdollisuus osallistua tiemaksujärjestelmän kehittämiseen. Seudun liikennejärjestelmää pitäisi tarkastella tie- ja katuverkon yhtenäisenä kokonaisuutena. HSL teki viime vuonna kattavan selvityksen tiemaksujen vaikutuksista ja parhaista toteuttamistavoista seudulla. Selvitykseen voi tutustua täällä: hsl.fi/tiemaksut. HSL:n päätavoitteena tiemaksuille on kasvavan kaupunkiseudun liikenteen hallinta ja haittojen minimointi.

”Jos tiemaksuja kerätään, on tärkeää, että rahat palautuvat Helsingin seudulle ja kerätyillä rahoilla voidaan parantaa seudun liikennejärjestelmän toimivuutta”, Rihtniemi sanoo.
Hyvin toteutettuna tiemaksut ovat erinomainen keino vähentää päästöjä ja ohjata liikennettä esimerkiksi vähemmän ruuhkaisiin kellonaikoihin. Liikenne- ja viestintäministeriön esittelemän aikaperusteisen maksun voisi yhdistää kaupunkiseudulla ruuhkahinnoitteluun. Näin yhdistettynä niillä voisi vaikuttaa ruuhkiin, kulkutapoihin ja reitinvalintaan. Myös tämä ratkaisu on mahdollista toteuttaa ilman kilometripohjaista seurantaa.

”Hyvin toteutetulla tiemaksujärjestelmällä voi ohjata ihmisiä kestävämpiin kulkumuotoihin sekä vähentää merkittävästi päästöjä, melua ja henkilövahinko-onnettomuuksia”, sanoo HSL:n liikennejärjestelmä ja tutkimukset –osaston johtaja Sini Puntanen.

Jos maksut kuitenkin otetaan käyttöön vain valtion tieverkolla, liikennettä ohjautuu maksuttomille kaupunkien ja kuntien katuverkoille.

”Sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. On hyvä, että esityksessä jätetään kunnille mahdollisuus tiemaksuihin omalla katuverkollaan”, Puntanen sanoo.

HSL:ssä pidetään hyvänä myös sitä, että nyt julkaistun suunnitelman mukaan liikenneverkkoyhtiö tulisi mukaan suurten kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-neuvotteluihin. Helsingin seudulla HSL vastaa liikennejärjestelmäsuunnittelusta, joka on keskeinen osa MAL-suunnittelua.

”Jotta kaupunkiseutuja voidaan kehittää pitkäjänteisesti, niiden täytyy voida osallistua tiiviisti liikenneverkkoselonteon valmisteluun. Liikenteessä tehtävät ratkaisut vaikuttavat maankäyttöön ja päinvastoin ja edelleen ihmisten arkeen”, sanoo Suvi Rihtniemi.