HSL työsti viisaan liikkumisen opasta yhteistyössä päiväkodin kanssa

HSL on valmistanut kouluille ja varhaiskasvatuksen toimijoille oppaat liikkumissuunnitelman tekoon. Vantaalainen Siimapuiston päiväkoti oli HSL:n kumppani varhaiskasvatuksen liikkumissuunnitelmaoppaan testaamisessa ja kehittämisessä.

HSL ja Vantaan Pohjois-Nikinmäessä sijaitseva Siimapuiston päiväkoti käynnistivät yhteistyön liikkumissuunnitelman laatimiseksi keväällä 2016.
”Työ käynnistyi vauhdikkaasti, koska päiväkodin johto ja henkilökunta olivat kehittämismyönteisiä ja aktiivisia”, sanoo HSL:n asiakasvastaava Mirva Ilmoniemi, jonka tehtävä liikkumissuunnitelman ohjeen luominen on ollut.
”Suunnitelman laatimisessa auttoi myös se, että ekoologisuus ja liikunnallisuus kuuluivat jo valmiiksi päiväkodin kulttuuriin. ”

Suunnitelman tavoitteena oli parantaa liikenneturvallisuutta, lisätä arkiliikuntaa, opettaa lapsille itsenäisen liikkumisen taitoja ja innostaa myös perheet mukaan viisaan liikkumisen kehittämiseen.
Aluksi selvitettiin kyselyn avulla kodin ja päiväkodin välisten matkojen kulkutapoja, valintojen syitä sekä tyytyväisyyttä liikkumisen olosuhteisiin. Lapset tekivät tutkimuksia liikkumismahdollisuuksista pihalla ja ympäröivässä metsässä. Tutkimuksista ja kyselyn vastauksista saatiin hyviä ideoita liikkumistapojen ja -muotojen kehittämiseen.

Kehittämiskohteiksi valikoituivat muun muassa vanhempien innostaminen kestäviin ja liikunnallisiin kulkutapoihin, lasten liikennekaupungin rakentaminen päiväkodin alueelle sekä julkisen liikenteen käytön opettelu lasten kanssa.

”Päiväkotimme liikkumissuunnitelma nivoutuu meillä olennaiseksi osaksi toimintasuunnitelmaa, jossa liikkuminen yhdistetään päivähoidon tavoitteisiin ja muihin päiväkodissa käynnissä oleviin hankkeisiin”, päiväkodin varajohtaja Anniina Siponen kertoo.

Liikunnallisia vanhempainiltoja

”Liikkumissuunnitelma tukee toimintaamme Vihreä lippu- sekä Ilo kasvaa liikkuen -hankkeissa. Kehittämistavoitteittemme mukaisesti vanhempainillat starttaavat nykyisin liikunnallisella osuudella ja päiväkodin yhteiset tapahtumat keräävät perheet liikkumaan yhteen. Edistämme toiminnallamme tietoisuutta hyötyliikunnan merkityksestä ja erilaisista tavoista, miten liikuntaa voi lisätä arjen askareisiin.”

Julkisen liikenteen hyötyjä ja käyttöä opetellaan arjessa yhdessä lasten kanssa. Esikoululaisten vuoteen kuuluu runsaasti retkiä, joiden aikana yhdessä lasten kanssa mietitään turvallisia ja viisaita vaihtoehtoja liikkumiseen.
Päiväkodin 52 esikoululaista alkavatkin olla jo varsin sujuvia joukkoliikenteen ja lähiliikuntapaikkojen käyttäjiä.

Lisätietoja koulujen ja varhaiskasvatuksen liikkumissuunnitelmista