Joukkoliikenteessä kokeillaan pikapalautetta

HSL aloitti tänään uuden pikapalautejärjestelmän kokeilun Helsingin sisäisillä linjoilla 90 ja 96. Uuden järjestelmän tavoitteena on kohentaa joukkoliikenteen laatua yhdessä matkustajien ja liikennöitsijöiden kanssa.

Matkustajat voivat kokeilussa ilmoittaa vaivattomasti matkapuhelimellaan vioista, kiitoksista ja kehittämisideoista linja-autoissa olevien tarrojen avulla (NFC tarra, QR koodi ja annettu nettiosoite).

Matkustaja valitsee palautteensa aiheen ja lähettää viestin. Uusi järjestelmä raportoi palautteen suoraan oikealle taholle. Järjestelmä pystyy uuden tekniikan avulla yksilöimään palautteen juuri oikeaan liikennöitsijään ja linja-autoon.

Pikapalautejärjestelmän tarkoituksena on saada matkustajien ilmoittamat viat, kiitokset ja kehittämisideat mahdollisimman nopeasti perille. Siten viat saadaan nykyistä nopeammin korjattua. Joukkoliikenteen laatua parannetaan yhdessä matkustajien ja liikennöitsijöiden kanssa.

Helmikuussa kokeilu laajennee myös seutulinjalle 565 ja Suomenlinnan liikenteeseen.

Kokeilu tehdään yhteistyössä pikapalautejärjestelmän toimittajan Data Rangers Oy:n ja liikennöitsijöiden Tammelundin Liikenne Oy:n,  Åbergin Linja Oy:n ja Suomenlinnan Liikenne Oy:n  kanssa.

HSL saa vuosittain lähes 60 000 asiakaspalautetta ja palautteen määrä on ollut voimakkaassa kasvussa. HSL toivoo uuden järjestelmän helpottavan osaltaan matkustajia palautteen antamisessa sekä nopeuttavan palautteen käsittelyä merkittävästi tulevaisuudessa. Täysin koneellisesti tapahtuva palautteen käsittely tehostaa palauteprosessia.