Vaihto ei ole aina haitta – matka-aika ratkaisee

Joukkoliikenteen matkustajat kaipaavat vaihtojen tueksi ennen kaikkea selkeää informaatiota ja turvallisuuden tunnetta. Myös vaihtopaikkojen palveluita arvostetaan, mutta tärkeämpänä pidetään itse matkustamiseen liittyviä asioita, etenkin matka-aikaa. Tulokset käyvät ilmi HSL:n Solmu-projektin selvityksistä. Projektissa on etsitty keinoja vähentää joukkoliikenteen vaihdoista matkustajille aiheutuvaa stressiä.

Vaihtokokemuksen parantaminen on erityisen tärkeää, koska joukkoliikenne siirtyy entistä enemmän raiteille ja yhä useampi matka on vaihdollinen. Solmu-työn tuloksena on syntynyt vaihtopaikkojen kehittämisohjelma, jonka toimenpiteitä toteutetaan seuraavan kolmen vuoden aikana. HSL keskittyy jatkossa entistä ponnekkaammin vaihtokokemuksen parantamiseen suunnittelun, opastuksen ja informaation keinoin.

Työmatkalaisille ja tottuneille joukkoliikenteen käyttäjille tärkeintä on mahdollisimman nopea matka. Yksi tai useampi vaihto ei haittaa, kunhan matka-aika kokonaisuudessaan pysyy mahdollisimman lyhyenä. Osa matkustajista taas ei siedä vaihdon aiheuttamaa epävarmuutta ja on valmis matkustamaan huomattavasti pidempään, kunhan matka on vaihdoton. Kaikki matkustajat arvostavat informaation selkeyttä ja vaihtopaikan turvallisuutta. Vaihtopaikkojen palveluita pidetään arvossa vasta, kun suoraan matkustamiseen liittyvät asiat ovat kunnossa.

”Yksi keino tehdä matkasta miellyttävämpi ja arjesta sujuvampaa on sijoittaa vaihtopaikkoihin muita palveluita, esimerkiksi ruokakauppa”, osastonjohtaja Tero Anttila sanoo. Joukkoliikenteen solmupisteet ja vaihtopaikat kiinnostavatkin kaupallisia toimijoita, ja kauppa on hakeutumassa entistä enemmän keskustoihin ja joukkoliikenteen solmukohtiin. Kuitenkin vain nopeimman asioinnin palvelut, esimerkiksi kioskit ja automaatit, voivat pärjätä pelkästään joukkoliikennevaihtajien varassa. Muut palvelut tarvitsevat asukaspohjaa ja työpaikkoja, jotta asiakasvirta on riittävä.

Solmu listasi kehittämisehdotukset jatkotyötä varten

Solmu-projektissa on laadittu kehittämisohjelma 42 erilaiselle joukkoliikenteen vaihtopaikalle, jotka eivät ole lähiaikoina kehittymässä muiden maankäyttö- tai liikennehankkeiden myötä. Vaihtopaikat luokiteltiin matkustajamäärän ja sijainnin perusteella vaihtoterminaaleihin (esim. Rautatieasema, Kamppi, Tikkurila, Leppävaara), merkittäviin vaihtopaikkoihin (esim. Herttoniemi, Huopalahti, Myyrmäki) ja vaihtopaikkoihin (esim. Maunula, Pukinmäki, Nihtisilta). Eri luokille asetettiin tavoitteet opastuksen, informaation, turvallisuuden, palveluiden sekä siisteyden ja ylläpidon suhteen.

Kehitettäväksi valitut 42 vaihtopaikkaa arvioitiin sekä asiakas- että teknisestä näkökulmasta. Katselmointien tulokset ja kehittämisehdotukset kirjattiin nelisivuisiin vaihtopaikkakortteihin. HSL toteuttaa kehittämisehdotuksia yhdessä omistajakuntiensa ja muiden sidosryhmien kanssa vuosina 2017–2019. Matkustajan vaihtokokemukseen vaikuttavat tekijät – fyysinen ympäristö, palvelut, operointi ja aikataulut – ovat monen toimijan vastuulla, joten yhteistyötä tarvitaan. ”Esimerkiksi Espoon keskuksessa korjataan rikkoutuneet aikataulunäytöt ja opasteet sekä yhtenäistetään pysäkkien numerointia”, Solmun projektipäällikkö Riikka Aaltonen kertoo.

Vaihtopaikkojen kehittämisohjelma ja toimenpide-ehdotukset on koottu HSL:n julkaisusarjan raporttiin 2/2017.

Solmu-projektin päätösseminaari 8.2.2017

Esitykset