HSL uudisti vuosikertomuksensa verkkoon

HSL:n verkkovuosikertomus on ilmestynyt. Englannin- ja ruotsinkieliset versiot ilmestyvät kesäkuussa.

HSL on julkaissut vuosikertomuksensa verkossa osoitteessa hsl.fi/vuosikertomus. Nyt on julkaistu suomenkielinen kertomus, ruotsin- ja englanninkieliset julkaistaan kesäkuussa.

Vuonna 2016 HSL valmisteli laajaa lippu- ja informaatiojärjestelmän käyttöönottoa ja julkaisi älypuhelimille maksuttoman sovelluksen, jolla voi ostaa matkalipun kaikille matkustusalueille. Lisäksi valmistauduttiin länsimetron käyttöönottoon ja sitten kesän aikana sen viivästyksen mukanaan tuomiin muutoksiin.

HSL:n asiakastyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla: matkustajista 88 prosenttia antoi asiakastyytyväisyyskyselyssä joukkoliikenteelle arvosanan 4 tai 5 asteikolla yhdestä viiteen. Länsimetron viivästyminen näkyi pienenä laskuna tuloksissa ja myös asiakaspalautteissa, mutta nopea reagointi muuttuneeseen tilanteeseen toi myös myönteistä palautetta.

Vuosi 2016 oli myös taloudellisesti onnistunut. HSL teki lähes 19 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen, kun talousarviossa oli varauduttu 17,5 miljoonan alijäämään. Tulokseen vaikuttivat kasvaneiden matkustajamäärien lisäksi odotettua matalammat polttoaineiden hinnat, yhä alhaisena säilyneet korot sekä maltilliset palkkaratkaisut.

HSL uudisti myös organisaatiotaan. ”Tavoitteenamme on vahvistaa asiakaslähtöisyyttä, vauhdittaa digitaalisten palveluiden käyttöönottoa ja tuottaa asiakkaillemme entistä sujuvampaa joukkoliikennettä”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi linjaa.

Kesällä 2016 HSL toi yhdessä HKL:n kanssa kaupunkipyörät osaksi asiakkaiden matkaketjua. Pyörät ovat olleet menestys: jokaisella pyörällä poljettiin keskimäärin viidestä kuuteen matkaa päivässä.

Helsingin seudun kuntien maankäytön, liikenteen ja asumisen sopimus (MAL) solmittiin kesällä vuosiksi 2016–2019. HSL:llä on keskeinen rooli alueen liikennejärjestelmäsuunnittelussa sekä joukkoliikenteen kehittämisessä ja infrahankkeiden ajoittamisessa kasvavien asukas- ja asiakasmäärien tarpeisiin.

https://vuosikertomus.hsl.fi/