Runkolinjat 500 ja 510 vahvistavat Herttoniemen alueen bussiliikennettä

Herttoniemen alueen bussiliikenne Meilahden ja Espoon suuntaan tihenee ja nopeutuu tulevina vuosina, kun runkolinjojen 500 ja 510 liikenne alkaa. Myös Herttoniemen yritysalueen ja Roihuvuoren suunnan bussiyhteydet paranevat.

Runkolinja 500, Itäkeskus – Herttoniemi – Pasila – Meilahti – Munkkivuori, korvaa tulevaisuudessa bussilinjan 58. Tihein välein liikennöitävästä runkolinjasta tulee nopea yhteys Itäkeskuksen ja Munkkivuoren välille.

Linjan bussit kulkevat Herttoniemen ja Itäkeskuksen välillä Suunnittelijankadulle rakennettavan sillan ja Herttoniemen yritysalueen kautta. Reitti palvelee myös Työnjohtajankadulle suunniteltujen uusien asuinkortteleiden liikennettä.

Runkolinja 510, Herttoniemi – Pasila – Meilahti – Otaniemi – Tapiola, korvaa jatkossa bussilinjan 551. Runkolinjat 500 ja 510 kulkevat Herttoniemestä Meilahteen samaa reittiä. Linjapari kasvattaa liikennetarjontaa välillä, jolla kulkee jo nyt paljon matkustajia.
Linjapari mahdollistaa myös sen, että linjojen päiden bussitarjonta voidaan sovittaa kysyntää vastaavaksi.

Linjat 58 ja 551 muuttuvat runkolinjoiksi 500 ja 510 vaiheittain. Linjoja 58 ja 551 liikennöidään syksystä 2018 alkaen pääosin runkolinjojen reiteillä ja vuoroväleillä, mutta vielä sinisillä busseilla ja vanhoilla linjanumeroilla. Kaluston arvioidaan vaihtuvan oransseiksi runkolinjabusseiksi vuosina 2019-2020, jolloin myös uudet linjanumerot tulevat käyttöön.

Vaiheistus johtuu liikennöintisopimuksista sekä monista rakennustöistä, joita on käynnissä reittien varrella.

Linja 79 kulkee jatkossa Suunnittelijankadun sillan ja Laivalahdenkadun kautta samaa reittiä kuin linja 500. Linjat vahvistavat yhdessä Herttoniemen yritysalueen bussipalveluja. Linjan 79 uusi reitti on myös nykyistä Sorvaajankadun kautta kulkevaa reittiä nopeampi. 
Linja 79 siirtyy kulkemaan Linnanrakentajantien kautta jo syksyllä 2017. Suunnittelijankadun kautta bussit ryhtyvät kulkemaan sitten, kun ajoyhteys uuden sillan kautta tulee käyttöön arviolta vuonna 2019.

Ruuhkalinjan 79B reitti jatkuu syksyllä 2018 Siilitien metroasemalta Roihupellon teollisuusalueelle.

Linjan 80 päätepysäkki siirtyy Roihupellon teollisuusalueelta Itäkeskukseen. Linjojen 80, 82 ja 83 vuorovälit tihenevät syksyllä 2018. Linjat 80 ja 82 muodostavat tulevaisuudessa tiheän yhteyden Herttoniemestä Roihuvuoren kautta Itäkeskukseen.

Linjojen 81, 82 ja 83 reitteihin ei tule muutoksia, ei myöskään Herttoniemen alueen yölinjastoon.

Linjojen 50 ja 59 päätepysäkit siirtyvät syksyllä 2018 Herttoniemestä Sompasaareen, missä ne palvelevat kasvavaa Kalasataman aluetta. Kalasatamasta tulee tärkeä vaihtopaikka metron ja linjojen 50 ja 59 välille. Vaihtopaikka palvelee matkustajia, jotka kulkevat metron varrelta Teollisuuskadulle ja Pasilaan.
Pasilaan saakka pääsee Herttoniemestä vaihdottomasti runkolinjoilla 500 ja 510.

Uudistusten tavoitteena on sujuva ja luotettava linjasto, jolla pyritään vastaamaan kasvavan Herttoniemen alueen tarpeisiin.

HSL on suunnitellut uudistukset vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Muutosten pohjana on yksi kolmesta linjavaihtoehdosta, jotka HSL esitteli asukkaille talvella 2017. Kun HSL kysyi internetsivuillaan mielipiteitä linjastovaihtoehdoista, vastauksia tuli noin 700.

Lisätietoja ja kartta Herttoniemen tulevasta bussilinjastosta