HSL:n osavuosikatsaus 2/2017 näyttää ennakoitua parempaa tulosta

HSL:n matkustajamäärät ja lipputulot kasvoivat tammi-elokuussa enemmän kuin budjetissa oli arvioitu. Kustannukset kehittyivät maltillisesti, joten HSL arvioi vuoden 2017 tuloksen olevan ennakoitua parempi.

HSL:n osavuosikatsaus tammi-elokuulta kertoo, että kuntayhtymän talous on kehittynyt suotuisammin kuin mitä budjettiin oli arvioitu. HSL arvioi, että lipputuloja kertyy tänä vuonna vajaat 358 miljoonaa euroa, noin neljä prosenttia talousarviota enemmän.

Myönteistä kehitystä selittää muun muassa se, että joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet huomattavasti nopeammin kuin mitä HSL budjetissaan arvioi. Lipputuloja on matkustajamääräkehityksen lisäksi kasvattanut erityisesti mobiililippujen ja kausilippujen myynnin kasvu.

Toimintakulut alittavat näillä näkymin talousarvion lähes 23 miljoonalla eurolla. Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat nousseet maltillisesti. HSL arvioi budjetissa, että kustannukset kasvaisivat yli prosentin, mutta viimeisin osavuosikatsaus ennustaa vain puolen prosentin nousua.

Investointimenot jäänevät odotettua pienemmiksi

HSL:n menoihin vaikuttaa ennen kaikkea se, milloin metroliikenne Ruoholahdesta Matinkylään käynnistyy ja milloin uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä valmistuu lopullisesti. Länsimetron viivästyminen tuo tälle vuodelle säästöä metroliikenteen operointi- ja infrakustannuksiin. Toisaalta HSL on varautunut siihen, että se joutuu maksamaan metroa korvaavasta bussiliikenteestä odotettua kauemmin.

Koska LIJ-hankkeen viimeiset maksut siirtyvät seuraavalle vuodelle, HSL:n investointimenot jäänevät lähes viisi miljoonaa euroa pienemmiksi kuin mitä budjetissa oli arvioitu.

HSL arvioi vuoden 2017 tuloksen olevan 0,03 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu lähes 23 miljoonan euron alijäämään. Ennusteessa on kuitenkin vielä epävarmuutta. Länsimetro ja LIJ-hanke vaikeuttavat HSL:n menojen tarkkaa arviointia. Tuloihin vaikuttaa muun muassa se, miten matkustajamäärät ja matkalippujen myynti loppuvuoden aikana kehittyvät.