Liikennevaloissa seisominen hidastaa raitiovaunujen kulkua

Raitiovaunut odottavat liikennevaloissa keskimäärin viisitoista prosenttia matka-ajastaan, HSL:n ja Helsingin kaupungin tutkimus kertoo. Suunnilleen yhtä suuri osuus matka-ajasta menee siihen, että vaunut seisoivat pysäkeillä palvellen asiakkaita. Loput seitsemänkymmentä prosenttia ajasta kuluu pysäkkien välillä.

Liikennevaloviiveiden osuus vaihtelee tutkimuksen mukaan paljon linjoittain. Joillakin linjoilla matka-ajoista kuluu liikennevaloissa jopa viidennes, toisilla vain kymmenesosa. Jo pelkästään suurimpia viiveitä lyhentämällä raitiovaunuliikenteestä tulisi selvästi nykyistä nopeampaa.

Pysähdykset aiheuttavat hajontaa matka-aikoihin sen vuoksi, että viiveitä esiintyy linjojen eri ajosuunnissa eri valoissa. Matka-aikojen hajonta heikentää asiakkaan kokemusta joukkoliikenteen täsmällisyydestä, jos aikataulunmukaisesti alkanut matka päättyy joko myöhästymiseen tai saapumiseen perille etuajassa.

Raitioliikenteen kehittämisohjelma tähtää entistä jouhevampaan matkantekoon

HSL ja Helsinki mittasivat matka-aikoja yhdeksällä raitiolinjalla maalis-huhtikuussa 2017. Tutkimus oli osa raitioliikenteen kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on tehdä matkustamisesta entistä sujuvampaa ja täsmällisempää.
Ohjelma tarjoaa toimenpidepolun tavoitteiden toteuttamiseksi. Se sisältää toimenpiteitä mm. liikennevaloetuuksien ja raitioliikenteen väylien parantamiseksi sekä liikenteen ylläpidon ja suunnittelun toimintatapojen kehittämiseksi.

”Toimet ovat tarpeen, sillä raitiotieverkko laajenee tulevina vuosina huomattavasti, kun kantakaupunkiin rakennetaan uusia yhteyksiä, liikenne Laajasaloon alkaa ja pikaraitiotie 550 aloittaa”, joukkoliikennesuunnittelija Lauri Räty HSL:stä sanoo. ”Matkustajat saavat kasvavasta linjastosta suurimman hyödyn irti, kun liikennöinnin luotettavuus ja matkanopeus ovat korkealla tasolla.”

”Viiveiden vähentäminen myös säästää joukkoliikenteen kustannuksia, sillä kun liikenne on sujuvaa, raitiotieverkkoa voidaan laajentaa pienemmin vaunuinvestoinnein. Mahdollisuuksia säästää on myös muissa joukkoliikennemuodoissa, bussiliikenteessä jopa miljoonia euroja vuosittain, jos viiveitä saataisiin eliminoitua.”

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee raitioliikenteen kehittämisohjelmaa marraskuussa.

Raitioliikenteen viivetutkimus 2017