Matkustajat ovat tyytyväisiä HSL:n liikenteeseen

HSL:n kevään 2017 asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan matkustajista 88 prosenttia oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä HSL-joukkoliikenteeseen, eli antoi yleisarvosanan 4 tai 5 asteikolla 1–5. Yleisarvosanan keskiarvo oli 4,09. Matkustajien tyytyväisyys HSL-liikenteeseen pysyi erittäin hyvällä tasolla. Myös keväällä 2016 tyytyväisten matkustajien osuus oli 88 prosenttia.

Tyytyväisyys liikennevälineiden siisteyteen on parantunut etenkin lähijuna- ja raitiovaunuliikenteessä. Lähijunaliikenteessä matkustusväljyys on parantunut uusien Flirt-junien myötä selvästi. Kuva: Lauri Eriksson

Yleisarvosanan perusteella tyytyväisimmät matkustajat ovat metro- ja raitiovaunuliikenteessä, joissa molemmissa tyytyväisiä oli 91 prosenttia matkustajista. Metroliikenteen arvosanan keskiarvo (4,18) oli kuitenkin hieman parempi kuin raitiovaunuliikenteen (4,16).

Vantaan bussiliikenteessä matkustajista 82 prosenttia antoi HSL-liikenteelle hyvän tai erittäin hyvän yleisarvosanan, kun bussiliikenteen keskiarvo oli 87 prosenttia. Vantaan bussiliikenteessä matkustajatyytyväisyys on kohentunut syksyllä 2015 tehdystä linjastouudistuksesta. Vantaalla aikatauluja on tarkennettu paremmin paikkaansa pitäväksi, mikä parantaa suunnitellun vaihdon toteutumista.

Kaluston korvautuminen uudella näkyy matkustajien tyytyväisyydessä monella tapaa.

Tyytyväisyys liikennevälineiden siisteyteen on parantunut etenkin lähijuna- ja raitiovaunuliikenteessä. Lähijunaliikenteessä matkustusväljyys on parantunut uusien Flirt-junien myötä selkeästi. Myös raitovaunuliikenteessä istumapaikan saatavuus ja matkustusmukavuus ovat parantuneet uusien Artic-vaunujen yleistyessä.

Metrossa taas matkustusväljyys on hieman laskenut syksyllä 2016 käyttöönotettujen lyhyempien metrojunien myötä. 94 prosenttia metromatkustajista oli kuitenkin sitä mieltä, että metro palvelee heidän matkustustarpeitaan.

Täsmällisyyteen tyytyväisten matkustajien osuus laski koko HSL-joukkoliikenteessä noin kolmella prosenttiyksiköllä, 2016 kevään 77 prosentista 2017 kevään 74 prosenttiin.

Muutoksen taustalla oli etenkin matkustajainformaation hetkellisesti heikentynyt laatu lippu- ja informaatiojärjestelmäasennusten (LIJ) vuoksi. Matkustajista noin 73 prosenttia oli tyytyväisiä opasteiden toimivuuteen pysäkeillä ja asemilla.

Keväällä 2017 lippu- ja informaatiojärjestelmän (LIJ) pysäkkikohtaisten aikatauluennusteiden käyttöönotto sekä LIJ-laiteasennukset ajoneuvoissa olivat siirtymävaiheessa, minkä vuoksi pysäkkien palvelutasossa oli pitkä tavallista heikompi jakso. Kokemus opasteiden toimivuudesta heijastui matkustajien kokonaisarvioon sekä pysäkkiolosuhteista että täsmällisyydestä raitiovaunu- ja bussiliikenteessä.

Raitiovaunuliikenteessä linjalla 9 matkustaneista vain 60 prosenttia oli tyytyväisiä täsmällisyyteen. Matkustajien kokema täsmällisyys heikkeni merkittävästi keväästä 2016.

Linjan tulos vaikutti koko raitiovaunuliikenteen koettuun täsmällisyyteen heikentävästi. Keväällä 2017 linja 9 liikennöi väliä Länsiterminaali – Rautatieasema – Pasila. Linjaa hidastivat sekä lipunostot kuljettajalta että Triplan työmaa. Täsmällisyydestä heikkoja tuloksia saivat myös raitiolinjat 7A ja 7B, jotka vielä keväällä liikennöivät niin sanottuna rengaslinjana.

HSL mittaa matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin lähes ympärivuotisella kyselytutkimuksella. Tutkimusta tehdään arkisin maanantaista torstaihin kello 6-18 ja perjantaisin kello 6-16.

Keväällä 2017 tutkimukseen osallistui yli 27 000 matkustajaa bussi-, raitiovaunu-, metro- ja lähijunaliikenteessä. Matkustajat arvioivat HSL:n joukkoliikenteen toimintaa asteikolla yhdestä viiteen. Tutkimusaineistoa voi tarkastella avoimessa nettitietokannassa osoitteessa:

hsl.louhin.com/asty/