Esteettömyyteen on kiinnitetty uusilla metroasemilla paljon huomiota

Metroliikenne Ruoholahdesta Matinkylään käynnistyy 18.11. Uuden metro-osuuden asemilla on pyritty ottamaan huomioon niin vaikeasti liikkuvien kuin näkövammaisten tarpeet. Asemien suunnittelun tueksi laadittiin aikanaan esteettömyyskonsepti ja erityisryhmien edustajat sanoivat suunnitelmista mielipiteensä.

Liikuntaesteiset

Uusien metroasemien kaikki sisäänkäynnit ovat esteettömiä, kun vanhemmilla asemilla esteettömiä on osa sisäänkäynneistä. Kulkureiteillä ei ole korkeita kynnyksiä eikä portaita.

Kaikissa sisäänkäynneissä on kerrostasojen väleillä kolmen liukuportaan ja kahden hissin ryhmä. Tällä tavoin on varmistettu liikkuminen myös silloin, kun osa laitteista on huollossa tai niihin on tullut jokin vika.

Hissiryhmissä toinen hisseistä on varustettu evakuointihissiksi, mikä mahdollistaa liikuntaesteisten matkustajien omatoimisen poistumisen aseman tiloista myös hätätilanteessa.

Metrolaituri ja metrojunan lattia ovat samassa tasossa.

Ruoholahti-Matinkylä -rataosuudella on molemmissa tunneleissa poistumistaso. Jos juna jostain syystä pysähtyy tunneliin, tätä tasoa pitkin on turvallista ja helppoa poistua lähimmälle asemalle.  Poistumistie on riittävän leveä myös pyörätuolille. Tunneli on valaistu ja hätätilanteessa kaiuttimista kuulutetaan, mitä reittiä pitkin pitää poistua. Aina 150 metrin välein kahden tunnelin välillä on yhdystunneli, jossa on palosulut. Näin varmistetaan poistuminen raittiin ilman tunnelin puolelle, jos tunnelissa on savua.

Ensisijainen poistumistiereitti on kuitenkin aina metroasema, jonka evakuointihissit toimivat myös tulipalon sattuessa. Hissejä voi siis käyttää myös hätätilanteessa.

Näkövammaiset

Kulkureitti metron tiloista ulos ja sisään on merkitty lattiaopastein, jotka koostuvat ohjaavista kohoraidoista ja reitin muutoskohdissa ryhmistä kohonappuloita.  Merkinnät poikkeavat muun lattian väristä poikkeavia ja ne ovat valaistuja. Kohoraitojen rinnalla kulkee lattiamateriaalista muodostettu kontrastiraita.

Lattiaopasteet johtavat metrolaiturilla siihen kohtaan, johon niin kutsuttu näkövammaisten ovi asettuu junan pysähtyessä. Lattiaopasteet löytyvät saman oven kohdalta seuraavalta metroasemalta.

Ulko-ovilla ja sisätilojen niillä oviaukoilla, jotka johtavat hisseille, on äänimajakat, joiden tuottaman toistuvan äänen perusteella voi suunnistaa tavoitellulle ovelle tai varmistua oikeasta suunnasta.

Poikkeustilanteiden aikaisesta tiedotuksesta huolehditaan kuulutuksilla.

Kun metron vanhemman osuuden asemia Helsingissä korjataan, myös niille tulee näkövammaisten lattiaopasteita.

Kuulovammaiset

Päätehtävä kuulovammaisten opastuksessa on asemien kiinteillä ja muuttuvilla opasteilla, jotka on toteutettu metron uudistetun opastuskonseptin mukaisesti.

Tärkeisiin kohtiin aseman tiloissa on asennettu induktiosilmukat. Tällaisia alueita ovat mm. opastaulujen edustat, hissit ja hissiaulat sekä palvelupisteiden ympäristöt.

Induktiosilmukoitten toiminta-alueet on merkitty silmukkatunnuksella. Poikkeustilanneinformaatio syötetään induktiosilmukoitten kautta. Lisäksi se tarjotaan aseman muuttuviin opasteisiin sisältyvien laiturinäyttöjen tekstikentässä.

Metroliikenne Ruoholahden ja Matinkylän välillä käynnistyy lauantaiaamuna 18.11. Lue lisää.

Lisätietoja esteettömyydestä joukkoliikenteessä

Kuva: Jyrki Heinonen/Invalidiliitto