Vanha Reittiopas suljetaan - uutta Reittiopasta parannetaan käyttäjien toiveiden mukaan viikoittain

Vanha Reittiopas suljetaan marraskuun lopussa, mutta pyöräilyn ja kävelyn reittiopas jää vielä toimintaan.

Kolme neljästä käyttää uutta Reittiopasta mobiililaitteella. Kuva: HSL/Lauri Eriksson

HSL:n vanha Reittiopas lopettaa toimintansa marraskuun lopussa. Myös vanhan Reittioppaan rajapintoja ja avointa dataa hyödyntävät käyttäjät ja sovelluskehittäjät ohjataan käyttämään uuden Reittioppaan rajapintoja ja dataa.

Vanhalla Reittioppaalla on ollut noin 20 000 päivittäistä käyttäjää sen jälkeen, kun HSL lanseerasi uuden Reittioppaan tämän vuoden helmikuussa. Vanhan Reittioppaan käyttäjiltä on syksyn aikana pyydetty palautetta siitä, miten uutta Reittiopasta voitaisiin kehittää heidän toiveidensa mukaiseksi. Vanha ja uusi Reittiopas-palvelu olivat käytössä yhtä aikaa runsaat puoli vuotta.

Vanhan Reittioppaan toiminnoista jää jäljelle vielä pyöräilyn ja kävelyn reittiopas, joka toimii osoitteessa pk.reittiopas.fi. Pyöräilyn ja kävelyn reittiopas siirretään uuteen Reittioppaaseen, kun sen kehitystyö saadaan valmiiksi ensi vuoden aikana.

Uudella Reittioppaalla on 150 000 päivittäistä käyttäjää

Uudella Reittioppaalla on noin 150 000 päivittäistä käyttäjää, huippupäivinä jopa 200 000. Uudistuksen jälkeen Reittioppaasta on annettu valtavasti palautetta. Palautteiden avulla on saatu korjattua paljon esimerkiksi Reittioppaan avoimeen dataan perustuvaa OpenStreetMap –kartta-aineistoa.

Uutta Reittiopasta kehitetään koko ajan ja uusia ominaisuuksia julkaistaan kahden viikon välein. Käyttäjien ja kehitystiimin huomaamia virheitä korjataan jatkuvasti.

”Käyttäjät ovat esimerkiksi lähettäneet palautetta siitä, että tietyt osoitteet eivät ole löytyneet palvelusta. Olemme lisänneet näitä osoitteita karttaan. Samoin palautteiden perusteella on korjattu rakennusten sijaintipisteitä niin, että niihin pystyy reitittämään kulkunsa järkevästi oikeille oville”, sanoo Reittioppaan kehitystiimin työtä ohjaava Antero Karppinen HSL:stä.

Hakua on parannettu, seuraavaksi uudistuu etusivu

Viime aikoina uudesta Reittioppaasta on parannettu esimerkiksi hakutoimintoa niin, että pysäkit ja niiden aikataulut löytyvät helpommin. Haku löytää nyt paremmin myös kaupunginosien keskukset.

”Reititykseen on lisätty mahdollisuus lisätä välipiste ja matkan suunnittelua tietylle päivälle on helpotettu. Reittiohjeisiin on lisätty laituritietoa ja reittiohjeiden ja vaihtokarttojen tulostusta on helpotettu. Tätä ominaisuutta kehitetään edelleen”, kertoo Reittioppaan konseptin omistaja Jari Honkonen HSL:stä.

Seuraavaksi palvelussa uudistuu etusivu. Nykyisen paikannuksen sijaan asiakas voi suoraan kirjoittaa hakuun toivotun lähtöpaikan. Myös linjojen aikataulujen tulostusta tehdään näppärämmäksi ja tarkennetun haun valinnat muutetaan vastaamaan paremmin asiakkaiden toiveita.

Myös Reittioppaan esteettömyyttä on parannettu syksyn kuluessa. Annanpura oy teki Reittioppaalle saavutettavuustestauksen, jonka perusteella on muun muassa parannettu tekstien luettavuutta. Palvelun käyttämistä näkövammaisten ruudunlukuohjelmalla helpotetaan syksyn aikana.

”Testaamme Reittioppaan ominaisuuksia käyttäjillä yhteistyössä palvelumuotoilijoiden kanssa. Asiakkaiden kehitystoiveita tulee paljon. Kiitos palautteista! Käytämme niitä jatkuvasti hyväksi palvelun kehittämisessä”, Honkonen sanoo.