Nobina Finland Oy, Helsingin Bussiliikenne Oy ja Tilausliikenne Nikkanen Helsinki Oy voittivat linjoja HSL:n kilpailussa

HSL järjesti elokuussa kilpailun 30:stä etupäässä Vantaalle suuntautuvasta bussilinjasta. Reittejä voittivat Nobina Finland, Helsingin Bussiliikenne ja Tilausliikenne Nikkanen Helsinki.

Nobina Finland voitti kymmenen linjaa, muun muassa Elielinaukiolta Espoon keskukseen ja  Niipperiin vievät linjat sekä Vantaan Askistoon ja Martinlaaksoon suuntautuvaa liikennettä. 

Helsingin Bussiliikenne voitti runsaasti Vantaan liikennettä, esimerkiksi Ylästöön, Kylmäojalle ja Lentoasemalle vieviä reittejä. Tilausliikenne Nikkanen Helsinki sai yhdeksän Vantaan linjaa, muun muassa Kivistön, Reunan ja Hämeenkylän liikennettä.

Uusien sopimusten mukainen liikenne käynnistyy vuoden 2018 syksyllä lukuun ottamatta linjoja 321, 345, 435 ja 436, jotka siirtyvät uusien liikennöitsijöiden hoidettaviksi syksyllä 2019.

Kilpailuun osallistui kymmenen liikennöitsijää, jotka jättivät 21 tarjousta. HSL vertaili tarjouksia niiden kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Tarjouskilpailun perusteella bussiliikenteen hintataso alanee noin kahdeksan prosenttia. 

Kilpailutettuja linjoja ajetaan 77 bussilla vuonna 2018, ja reiteillä liikennöidään yhteensä noin kuusi miljoonaa kilometriä. Vuonna 2019 liikennemäärä lisääntyy niin, että linjoja liikennöidään 96 bussilla ja kilometrejä kertyy lähes kahdeksan miljoonaa. Kilpailussa mukana ollut liikenne kattaa noin kuusi prosenttia HSL:n tilaaman bussiliikenteen linjakilometreistä.

Kilpailutetuille linjoille tulee vuoden 2018 syysliikenteeseen 64 uutta vähäpäästöistä Euro VI –normin täyttävää bussia. Sopimuskauden aikana uusia busseja tulee vielä 17 lisää. Bussisen matkustamot on ilmastoitu ja niissä on muun muassa automaattinen palonsammutusjärjestelmä ja ajotavanseuranta, kameravalvonta sekä turvaohjaamo.

Lue tästä HSL:n busslinjojen kilpailun 42/2017 tulokset