Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjasto uudistuu – anna palautetta linjastoluonnoksesta!

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueen linjaston uudistuu. Linjaston suunnittelutyö on edennyt luonnosvaiheeseen.

Liikkumiskyselyn vastausten sekä muiden lähtötietojen perusteella HSL:ssä on tehty Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastoluonnos, joka on nyt avoinna kommenteille ja mielipiteille. Luonnosta voi kommentoida joko blogitekstin kommenteissa tai sähköpostilla osoitteeseen pohjoisespooleppavaara@hsl.fi .

HSL:n suunnittelijat paneutuvat suunnitelmasta annettuun palautteeseen, jotta lopputuloksena on linjasto, joka mahdollistaa mahdollisimman monen sujuvat matkat.

Pohjois-Espoon ja Leppävaraan linjaston omassa blogissa käsitellään säännöllisesti palautteissa esille nousevia asioita ja suunnittelijat etsivät niihin ratkaisuja.

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelmassa joukkoliikennepalveluja keskitetään keskeisille katuosuuksille tiheän palvelutason saavuttamiseksi. Näitä joukkoliikenteen pääväyliä, joilla on ympäristöään tiheämpi vuoroväli, kutsutaan joukkoliikenteen laatukäytäviksi. Kun palvelua keskitetään, kävelymatkat pysäkeille saattavat pidentyä, mutta vastaavasti odotusaika pysäkillä lyhenee tiheän vuorovälin vuoksi.

Tutustu linjastoluonnokseen ja kommentoi sitä täällä! Palautetta voi antaa aina tammikuun loppupuolelle asti.

Voit lukea lisää linjastouudistuksesta myös täältä.