HSL suunnittelee parannuksia Etelä-Espoon bussiliikenteeseen

HSL ehdottaa Espoon kaupungin konsernijaostolle uusia linjoja ja parannuksia olemassa oleviin yhteyksiin Etelä-Espoossa. Ehdotukset ovat vastaus Espoon konsernijaostolle, joka julkaisi 22.1. listan joukkoliikenteen parannuskohteista.

Metron laajeneminen Espoon Matinkylään muutti ratkaisevasti Etelä-Espoon ja Lauttasaaren liikennejärjestelmää, ja samalla bussilinjasto oli tarpeen suunnitella molemmilla alueilla uudestaan. Suuren muutoksen seurauksena asiakaspalautteita, ajoaikadataa, matkustajamääriä ja esiin nousseita puutteita seurataan erityisen tarkasti.

On ymmärrettävää, että suuri muutos aiheuttaa hämmennystä ja myös harmitusta – etenkin, jos matka-aika on pidentynyt aiemmasta. HSL kuitenkin pyrkii tekemään kaikista matkoista mahdollisimman sujuvia ja suhtautuu saamaansa palautteeseen vakavasti.

HSL on tällä viikolla ehdottanut Espoolle yhteensä kuutta toimenpidettä, joiden enimmäiskustannus on HSL:n arvion mukaan yhteensä enimmillään noin kolme miljoonaa euroa vuodessa. Toimenpiteisiin sisältyy myös kokonaan uusia bussilinjoja.

HSL:llä on käynnissä ja valmistelussa myös lukuisia muita pienempiä toimenpiteitä, kuten korjauksia linjojen aikatauluihin. Nämä tulevat voimaan helmi- ja maaliskuun aikana. Myös metroliikenteeseen sujumista on seurattu, ja helmikuulle on valmisteilla kokeilu, jossa kaikki junat ajetaan aamuruuhkan aikana Matinkylään.

”Arvioimme, että jo päätetyillä aikataulumuutoksilla ja nyt käsittelyssä olevilla kuudella isommalla parantamistoimella tilannetta saadaan olennaisesti parannettua”, kertoo HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila.

”Tällä hetkellä itse metro ja Matinkylän liityntäterminaali toimivat hyvin”, Anttila sanoo.

HSL:n toimenpide-ehdotuksia Etelä-Espoon bussiliikenteen parantamiseksi:

  • Uusi linja Haukilahti–Westend–Lauttasaari, liikennöisi arkisin
  • Uusi linja Kivenlahti–Kehä II–Leppävaara, liikennöisi ruuhka-aikaan
  • Uusi linja Latokaski–Tapiola–Meilahti tai linjan 125B jatkaminen Latokaskeen, liikennöisi ruuhka-aikaan
  • Linjan 158 vuorojen jakaminen kahtia reitin päässä Espoossa
  • Linjalle 543 mahdollinen lisäauto koululaisyhteyksiä varten
  • Mahdollisia moottoritievuoroja Saunalahteen linjalle 164 ruuhka-aikaan