HSL tutkii joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyttä ja kaluston laatua

HSL tutkii matkustajien tyytyväisyyttä HSL-alueen joukkoliikennepalveluihin joukkoliikennevälineissä toteutettavalla kyselytutkimuksella ja joukkoliikennekaluston laatua havainnointitutkimuksella.

Asiakastyytyväisyystutkimus keväällä 2018

HSL tutkii matkustajien tyytyväisyyttä HSL-alueen joukkoliikennepalveluihin joukkoliikennevälineissä toteutettavalla kyselytutkimuksella. Vastaamalla autat meitä parantamaan palveluitamme.

HSL käyttää tutkimuksen tuloksia joukkoliikenteen kehittämisessä, henkilökunnan koulutuksessa sekä kilpailutetun liikenteen laatukannusteiden laskennassa. Tutkimuskauden päätteeksi tulokset ovat saatavilla HSL:n avoimessa nettitietokannassa https://hsl.louhin.com/asty/

Keväällä 2018 asiakastyytyväisyystutkimusta tehdään busseissa, raitiovaunuissa, metrossa ja lähijunissa ajanjaksolla 15.1.–18.5. Kyselyyn kerätään 28 000 matkustajan mielipide.

Kaluston laatututkimus keväällä 2018

HSL tutkii joukkoliikennekaluston laatua havainnointitutkimuksella. Kaluston laadunvalvonnan tehtävänä on taata siistit, turvalliset ja viihtyisät kulkuvälineet joukkoliikenteen asiakkaille HSL-alueella.

Keväällä 2018 kaluston laatua havainnoidaan bussi-, raitio-, metro- ja lähijunaliikenteessä 15.1.–11.5. Tutkimuskauden aikana tarkastetaan noin 4 000 bussin ja vaunun kunto.

Taloustutkimus Oy tekee HSL:n toimeksiannosta sekä asiakastyytyväisyystutkimuksen että joukkoliikennekaluston laatututkimuksen kenttätyöt.