HSL:n kaikille avoin MaaS-rajapinta aukeaa huhtikuun 2. päivä

HSL avaa kertalipunmyynnin rajapinnan kaikkien liikennepalveluista kiinnostuneiden toimijoiden käyttöön. Rajapinnan toimintaa pääsee kokeilemaan jo nyt. Kaupalliseen käyttöön rajapinta aukeaa huhtikuun 2. päivä. Samalla HSL käynnistää liikkumispalveluiden IdeaLab-ohjelman, jossa syntyviä ideoita HSL pilotoi yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

HSL rakentaa parhaillaan maailman ensimmäistä täysin avointa joukkoliikenteen lippurajapintaa. Rajapinnan avulla sekä kotimaiset että ulkomaiset toimijat voivat liittää HSL:n matkalipun osaksi omaa palveluvalikoimaansa. Rajapinta aukeaa kaupallisena palveluna huhtikuun 2. päivä osoitteessa https://sales-api.hsl.fi. HSL kutsuu toimijoita myös liikennealan ulkopuolelta kehittämään ja ideoimaan uusia palveluita rajapinnan päälle. Rajapinnan tekninen kehittäminen jatkuu koko vuoden ja rajapintaan voidaan tulevaisuudessa tuoda kertalippujen lisäksi myös muita lippuja.

Helmikuun 19. päivä avautui rajapinnan niin kutsuttu hiekkalaatikkoympäristö, jossa kehittäjät voivat tutustua tuotantoympäristön ominaisuuksiin ja testata omien rajapintojensa yhteensopivuutta HSL:n OpenMaaS-rajapintaa vasten.

HSL:n OpenMaaS-palvelukokonaisuuden aikataulu

  • 19.2.2018 API-Docs ja Sandbox API avautuvat osoitteessa https://sales-api.hsl.fi 
  • 12.3.2018 ClientLibrary ja sovellustestaus avautuu 
  • 2.4.2018 OpenMaaS Portal ja OpenMaaS-rajapinta tuotantoon ja maksuliikenne käynnistyy

HSL:llä on vahva osaaminen ja perinne avoimissa rajapinnoissa. Muun muassa suositussa Reittiopas-palvelussa on tarjottu avoimia rajapintoja jo 15 vuoden ajan.

”Mobiilissa myyntirajapintapalvelussa on ratkaistavana monia sekä tekniikan että liiketoiminnan kannalta kriittisiä kysymyksiä. Palvelun pitää olla helppo kolmansille osapuolille, jotta sitä pystyvät hyödyntämään muutkin kuin teknologiayhtiöt. Samalla toteutuksen täytyy olla tietoturvallinen ja luottoriskitön HSL:n liiketoiminnan ja omistajakuntien talouden kannalta”, HSL:n järjestelmäarkkitehti Juha Lamminkari korostaa.

HSL käynnistää samalla liikkumispalveluiden IdeaLab-ohjelman, johon kutsutaan liikennealan toimijoita Suomesta ja ulkomailta. IdeaLab-hankkeessa testataan liikkumispalveluiden toimintamalleja yhteistyössä HSL:n kanssa. Ohjelmaa vetämään on valittu MaaS-projektipäällikkö Jemina Uusitalo. Uusitalo siirtyy tehtävään konsulttiyhtiö Eerasta ja aloittaa HSL:ssä 1.3.

”Olen erittäin innostunut uudesta tehtävästä HSL:n MaaS-projektipäällikkönä ja uusista liikennepalveluista, joita voimme kehittää HSL-alueelle erilaisten pilottien ja yhteistyömallien kautta. Liikenneala on voimakkaassa murroksessa ja on hienoa päästä mukaan uudistamaan koko toimialaa”, Uusitalo sanoo.

Osana Idea Labia toteutetaan liikkumispalveluiden ideakilpailu, jonka ehdotuksista HSL valitsee pilotoitavat kohteet. Ideat voivat käsitellä esimerkiksi fyysisiä liikkumispalveluja, lippu- ja markkinointiyhteistyötä, matkaketjujen yhdistely- ja välityspalveluita tai automaattisen liikenteen kokeiluja. Pilottien kokemukset arvioidaan ja niiden perusteella kehitetään HSL:n toimintaa edelleen. Mukaan valittavat tahot pääsevät kehittämään omaa liiketoimintaansa dynaamiseen HSL-ympäristöön, jossa tapahtuu miljoona matkaa vuorokaudessa ja 370 miljoonaa matkaa vuodessa.

Kuvaus OpenMaas-palvelukokonaisuudesta