HSL:n hallituksen päätöksiä 27.3.2018

Kokouksen esityslistan voi lukea täältä:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018505

Vuoden 2017 tilinpäätös

Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen. Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 2,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 22,7 miljoonan euron alijäämäiseen tulokseen. Alijäämäinen tulos voidaan kattaa edellisvuosina kertyneistä ylijäämistä. Tilintarkastajien tarkastuksen jälkeen tilinpäätös menee yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.
Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018505-2
 

Koron maksaminen HSL:n peruspääomalle ja kuntakohtaiselle ylijäämälle sekä koron periminen kuntakohtaisesta alijäämästä vuodelta 2017

Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2017 eikä kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä makseta jäsenkunnille korkoa vuodelta 2017, koska laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkorko oli negatiivinen. Yhtymäkokouksen on määrä päättää asiasta 29.5.2018.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018505-3

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän asettamien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen 2017

Hallitus antoi kevätyhtymäkokoukselle selvityksen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän hyväksymien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2017.
Lipputuottojen kasvu ylitti 2017 kokonaiskustannusten kasvun. Kuntaosuuksilla katettiin tilinpäätöksessä kunnille kohdistetuista kustannuksista keskimäärin 44,0 prosenttia, kun tavoitteena oli pysyä alle 50 prosentissa. Joukkoliikenteen osuus moottoriajoneuvomatkoista aamuruuhkassa Helsingin niemelle suuntautuvilla matkoilla kasvoi 77,02 prosenttiin edellisvuoden 74,38 prosentista. Joukkoliikenteen täyttöaste kuitenkin heikkeni. Painotettu keskiarvo vuonna 2017 oli 20,7 % kun se edellisenä vuonna oli 22,1 %. Tuottavuuden nousutavoite jäi siis toteutumatta.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018505-4

HSL:n tuloskortti ja tulospalkkion maksaminen

Hallitus hyväksyi HSL:n vuoden 2017 tuloskorttiin sisältyneiden tavoitteiden toteumaksi 48,8% ja päätti tulospalkkion maksamisesta 17.4.2012 hyväksytyn järjestelmän mukaisesti.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018505-5

Kevätyhtymäkokouksen koollekutsuminen

Hallitus päätti kutsua kevätyhtymäkokouksen koolle 29.5.2018.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018505-6

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelma

Hallitus päätti hyväksyä Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman sillä lisäyksellä, että linjan 238 palvelua jatketaan arkiruuhkassa noin tunnin vuorovälillä. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018505-7

OpenMaas-myyntirajapinnan hankinta ja periaatteet

Hallitus valtuutti toimitusjohtajan hankkimaan avoimen myyntirajapinnan (OpenMaaS) ja sen tukipalvelut käyttäen HSL:n kilpailutettuja palvelu- ja puitesopimuksia. Hankinnan arvo vuosina 2018-2022 on arviolta yhteensä noin 1,7-2,3 milj. euroa. Hallitus päätti, että rajapinnasta saatavien lipputuotteiden hinnat ovat vastaavat kuin HSL:n matkakortti- ja mobiilikanavissa ja valtuutti toimitusjohtajan päättämään erillisen OpenMaaS-tukipalvelun hinnoittelusta.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018505-8

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 44/2018 järjestäminen

Hallitus päätti järjestää bussiliikenteen tarjouskilpailun 44/2018 ja päätti lisäksi kilpailutettavien kohteiden sopimuskausista ja kalustovaatimuksista. Nyt kilpailutettavassa liikenteessä on kolme kilpailukohdetta. Tarjouskilpailuun tulee linja 544 Espoonlahti – Leppävaara. Siihen sisältyy myös Tuusulaa palvelevia linjoja sekä kutsulinja Hyrylän, Järvenpään sekä Keravan alueille. Kilpailukierroksen liikenteen laajuus on vuonna 2019 noin 0,5 milj. linjakilometriä ja liikenteeseen tarvitaan 10 bussia arkipäivänä.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018505-9

Lausunto Uusimaa-kaavan 2050 valmisteluaineistosta

Hallitus päätti antaa lausunnon Uusimaa-kaavan 2050 valmisteluaineistosta. HSL pitää hyvänä, että kasvua ohjataan olemassa olevan kaupunkirakenteen sisään kestävän liikkumisen kannalta parhaille vyöhykkeille sekä keskuksiin. HSL korostaa, että MAL 2019 -suunnitelman ja Uusimaa-kaavan samanaikainen valmistelu tukee molempia suunnitteluprosesseja ja aineistojen yhteensovittamista.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018505-10

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus merkitsi tiedoksi HSL:n lausunnon valtatien 4 parantamisesta rakentamalla Hakunilan vaihtopysäkit ja HSL:n lausunnon esitysluonnoksesta maantielain muuttamisesta.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018505-12