HSL:n hallituksen päätöksiä 6.3.2018

Kokouksen esityslistan voi lukea täältä:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018504

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastouudistus

Asia jätettiin pöydälle ja sen käsittelyä jatketaan seuraavassa hallituksen kokouksessa 27.3.2018. Pöydälle panon aikana selvitetään kokouksessa esille nousseita asioita.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018504-2

Joukkoliikenteen pienkohteiden rakentaminen vuonna 2019

HSL kehittää yhteistyössä jäsenkuntiensa kanssa joukkoliikenteen infrastruktuuria. Hallitus päätti esittää, että HSL:n jäsenkunnat varaavat määrärahat vuodelle 2019 ehdotetuille toimenpiteille, joilla turvataan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018504-3

Helsingin staattisen pysäkki-informaation asennussopimus

HSL vastaa alueellaan pysäkkijulisteiden, pysäkkiliuskojen ja muun pysäkki-informaation asennuttamisesta ja ylläpidosta. Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien pysäkkien pysäkki-informaation nykyinen hoitosopimus HKL:n kanssa päättyy 31.3.2018. Uusi sopimus päätettiin tehdä kilpailutetulla puitesopimuksella. Puitesopimus tehdään aikavälille 1.4.2018-31.3.2023 ja se sisältää kahden vuoden option 1.4.2023-31.3.2025. Hallitus päätti valita vertailun perusteella Prodecor Oy:n pysäkki-informaation asentajaksi Helsingissä. Valintaperusteena oli halvin hinta. Hankinnan arvioitu kokonaishinta on 500 000 € sopimuskaudella mukaan lukien optio (alv 0%).

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018504-4

Digitaalisten palveluiden suunnittelun puitejärjestely

Hallitus päätti valita Digitalist Finland Oy:n, Eficode Oy:n, Palmu Inc. Finland Oy:n ja Futurice Oy:n Helsingin seudun liikenteen digitaalisten palveluiden suunnittelun puitesopimustoimittajiksi vuosiksi 2018-2020 ja oikeutti toimitusjohtajan päättämään vuosien 2021 ja 2022 koskevien optiovuosien käyttämisestä. Hankinnan kokonaiskustannusarvio on 3 500 000 euroa (+alv).  Tarjoajat kehittävät yhteistyössä HSL:n kanssa HSL:n tilaaman ja tuottaman joukkoliikennepalvelukokonaisuuden digitaalista asiakaskokemusta ja digitaalisten palveluiden suunnittelua.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018504-5

Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteeseen syksyllä 2017

Syksyn 2017 asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan matkustajista 88 prosenttia oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä HSL-joukkoliikenteeseen, eli antoi yleisarvosanan 4 tai 5 asteikolla 1-5. Tyytyväisten matkustajien osuus on pysynyt 88 prosentissa keväästä 2016. Yleisarvosanan keskiarvo oli 4,10. Hallitus merkitsi asian tiedoksi.
Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018504-6

Joukkoliikenteen kaluston laatututkimus

HSL:n syksyn 2017 laatututkimuksessa bussikalusto oli kevättä paremmassa kunnossa: tarkastetusta kalustosta 65 prosenttia oli hyvässä kunnossa, eikä siitä löytynyt poikkeamia HSL:n laatukriteereistä. Metro- ja raitiovaunukaluston laatu on hieman laskenut keväästä 2017. Myös junakaluston laatu oli hieman heikentynyt. Kaluston laadunvalvonnan tavoitteena on parantaa matkustamisen laatua.
Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018504-7

 

Kokouksessa käsitellystä pykäläkohdasta 26 tiedotetaan myöhemmin erillisellä tiedotteella.