HSL:n tilinpäätös 2017: lipputulot ja matkustajamäärä kehittyivät myönteisesti

HSL:n tulos vuonna 2017 on 2,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 22,7 miljoonan euron alijäämään. ”Tulokseen vaikuttivat ennakoitua suurempi matkustajamäärä, alhainen korkotaso ja arvioitua alempana pysytellyt polttoaineiden hinta”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

HSL:n toimintatuotoista 54,4 % oli  lipputuloja ja 42,9 % kuntaosuuksia. Loput toimintatuotot koostuivat muun muassa valtion tuista ja tarkastusmaksutuloista. Toimintatuotot olivat yhteensä 657,2 miljoonaa euroa ja ne ylittivät muutetun talousarvion 14,5 miljoonalla eurolla (2,2 %). 

Lipputuloja kertyi yhteensä 357,7 miljoonaa euroa, mikä ylitti talousarvion 14,1 miljoonalla eurolla (4,1 %). Lipputulot kasvoivat edellisestä vuodesta 7,9 %. Lippujen hintoja korotettiin vuoden 2017 alussa keskimäärin 4,1 %.

Mobiililippumyynti kasvoi edellisestä vuodesta peräti 270 % noin 19 miljoonaan euroon ja lataajien määrä kasvoi yli 700 000:een. Uutena lipputuotteena otettiin käyttöön kioskeista ja kaupoista ennakkoon ostettava kertalippu ja uutena kertalippujen myyntikanavana Helsingin kaupungin pysäköintiautomaatit (noin 400 kpl).

HSL:n jäsenkuntien maksamat kuntaosuudet olivat 281,9 miljoonaa euroa. Kuntaosuudet laskivat vuoden 2016 tasosta 11,9 milj. euroa (4,1 %). Kunnille kertyneitä ylijäämiä hyvitettiin kuntaosuuslaskutuksessa aiempia vuosia enemmän.

HSL:n toimintakulut olivat 648,1 miljoonaa euroa, 29,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa (4,4 %). Suurin erä (77,3 %) koostui edellisvuoden tapaan operointikustannuksista.  

HSL:n matkustajamäärät kasvoivat edellisestä vuodesta 2,0 %.  HSL:n liikenteessä tehtiin yhteensä 374,7 miljoonaa nousua eli yli miljoona nousua vuorokaudessa. Ratikkamatkustajien määrä kasvoi kuluneena vuonna 6,3 %, ja sen arvioidaan yhä kasvavan voimakkaasti.

Kaupunkipyörien kautta voi pitää ennätyksellisenä. Erityisen vilkasta pyörien käyttö on ollut metroasemien läheisyydessä ja työmatkaliikenteen huipputunteina. Koko kauden käyttäjiksi rekisteröityi yli 34 000 polkijaa, kun heitä oli 10 000 vuonna 2016.

HSL:n asiakastyytyväisyyttä mittaava suositteluindeksi notkahti elokuussa junamyynnin lakkauttamisen jälkeen, mutta palasi loppuvuonna alkuvuoden hyvälle tasolle. Vuoden 2017 asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan matkustajista 88 % oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä HSL-joukkoliikenteeseen.

HSL:n matkustajamäärät vuosina 2013–2017

             milj. nousua    Kasvu %   

2013    351,4               1,9   

2014    353,3               0,6    

2015    358,6               1,5    

2016    367,2               2,4

2017    374,7               2,0